Start i dag!

  3 måneder: kr 439,-
  6 måneder: kr 549,-
12 måneder: kr 719,-

Det er kanskje ikke så gøy å lese gjennom, men det er lurt å merke seg våre regler for autofornying, 18 årsgrense og våre vedtekter for gravide og ammende. Foto: Elisabeth Stigum

Brukervilkår for medlemskap i Vektklubb.no

Generelt

Vektklubb.no drives av Verdens Gang AS og er tilgjengelig via VG Nett. Som medlem av Vektklubb.no har du visse rettigheter og plikter. Det er viktig at du leser punktene under for å kjenne til disse.
 

Medlemsavgift og betaling

En forutsetning for å bruke Vektklubb.no's tjenester er at du betaler medlemsavgift. Verdens Gang AS har rett til når som helst å endre denne avgiften. En slik avgiftsendring påvirker dog ikke det abonnementet som du allerede har på tidspunktet for avgiftsendringen. Abonnementsavgiften må betales med bankkort (VISA eller Mastercard). Ditt medlemskap er personlig og kan ikke benyttes av andre.
  

Helse og slanking

Vektklubb.no er ingen medisinsk organisasjon, selv om den er utviklet i samarbeid med leger og ernæringseksperter. Våre medarbeidere kan ikke gi deg medisinske råd eller diagnoser, kun råd og hjelp om slanking.
  

Gravide kan ikke være medlem i Vektklubb.no. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / VG

Gravid, undervektig eller syk

Du kan ikke bli eller være medlem dersom du er undervektig, syk eller gravid. Heller ikke om du ammer. Vi aksepterer ikke medlemmer som har en BMI (Body Mass Index) under 20.
 

Diskuter med legen din

I visse tilfeller anbefaler vi deg å drøfte med lege om du kan være medlem hos oss: 1) Dersom du er blitt anbefalt en viss diett for å behandle sykdom. 2) Dersom du tar legemidler eller preparat som er skrevet ut av leger. Dersom din helsetilstand ikke tillater en vektreduksjon kan du ikke være medlem i Vektklubb.no. Dersom du lider eller har lidd av en sykdom der vektreduksjon kan være en ulempe, forutsetter medlemskap i Vektklubb.no at legen din har gitt klarsignal til din deltagelse i Vektklubb.no. Verdens Gang AS oppmuntrer deg til å konsultere lege før du tar fatt på en vektreduksjon.
  

Du må være fylt 18 år for å bruke tjenesten.

Barn og mindreårige

Vektklubb.no er ikke laget for, og retter seg ikke mot barn og mindreårige. For å bli medlem i Vektklubb.no, må du ha fylt 18 år.
 

Korrekte opplysninger

Som medlem i Vektklubb.no stadfester du at du oppgir riktige og fullstendige opplysninger om deg selv til Verdens Gang AS (for eksempel om din alder og din helsetilstand).
 

Dine personopplysinger

Som medlem i Vektklubb.no godkjenner du at Verdens Gang AS behandler dine personopplysninger til formål som er i samsvar med Vektklubb.no's tjenester. Om du vil endre noen opplysninger eller ønsker at noen opplysninger skal fjernes, kan du gjøre dette under Dagbok og mine sider under Min Profil.
 

Innsendt materiale

Dersom du sender stoff i form av tekst eller bilder til Vektklubb.no samtykker du til at Vektklubb.no har rett, men ikke plikt, til å publisere materialet og bruke det slik vi ønsker, samt å redigere stoffet slik at det passer inn i våre sider. Verdens Gang AS har ingen plikt til å returnere innsendt materiale til deg.
 

Angrerett

I henhold til norsk lov har du rett til å si opp tjenesten og får tilbake medlemsavgiften inntil 14 dager etter påmelding, så sant du ikke har benyttet deg av tilbudene på Vektklubb.no. Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes Vektklubb.no's kundesenter eller per brev til Verdens Gang AS, Vektklubb.no, Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo. Merkes "Angrerett". Eventuell innbetalt avgift kommer til å bli tilbakebetalt innen 30 dager.
 

Eget ansvar for innlegg

Husk at alle medlemmene i Vektklubb kan lese det du skriver i forumet. forumet ønsker vi at det holdes en åpen tone, og oppfordrer medlemmene til å snakke om alt som kan hjelpe hver enkelt til å nå sine mål. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

For å delta med innlegg og informasjon på Vektklubb.no's forum må du aksepterer de regler og vilkår som gjelder for alle fora på Verdens Gang AS.

  1. Du er personlig ansvarlig for innholdet i innleggene du publiserer, og vil holde Verdens Gang AS skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine debattinnlegg.
  2. Det er ikke tillatt å trakassere eller støte andre personer!
  3. Du kan ikke skrive, laste opp, linke til eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte strider med norsk lov.
  4. Du forplikter deg til ikke å krenke privatlivets fred. Verdens Gang AS gransker ikke slike meddelelser før de gjøres tilgjengelig for andre, og de omfattes ikke av det redaktøransvar som gjelder i Verdens Gang AS. Dette innebærer at du selv er ansvarlig for slike innlegg og meddelelser samt at du kan stilles til ansvar for dem.

 

Tastatur

Ved din registrering som bruker av SPiD vil dine personopplysninger lagres trygt og ikke utleveres til noen tredjepart.

Sikkerhet

Du kan ikke forsøke å omgå VG Nett eller Vektklubb.no's sikkerhetssystemer ved å benytte andre medlemmers medlemsopplysninger, eller gi dine medlemsopplysninger til andre. Forsøk på brudd mot sikkerhet på Vektklubb.no eller datainntrengning kan være straffbart. Verdens Gang AS kommer til å undersøke inntrengning og forsøk på inntrengning og kan ved behov involvere myndighetene for å håndtere denne typen lovbrudd.
 

Fraskrivelse og begrensning av ansvar

Innhold, informasjon, produkter, tjenester osv på Vektklubb.no tilbys uten garantier i forhold til deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. Vi kan heller ikke gi deg løfter om at du kommer til å gå ned i vekt eller at du oppnår de mål du har satt deg for ditt medlemskap. Verdens Gang AS, Vektklubb.no og samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader (inklusive direkte eller indirekte skader, så som uteblitt gevinst, eller skader på grunn av slettet/mistet data eller avbrudd i virksomheten) forårsaket av anvendelsen, eller manglende kunnskap i å bruke hjemmesiden og/eller dets materiale eller informasjon. Dette gjelder dog ikke dersom Verdens Gang AS, Vektklubb.no eller samarbeidspartner har påført deg skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Under slike forhold svarer parten som påførte deg skade med et beløp som er begrenset oppad til den samme sum som har betalt for ditt medlemskap i Vektklubb.no. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av gjeldende lov.
  

Opphavsrett

All opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til Vektklubb.no innehas av Verdens Gang AS.
 

Brudd mot de allmenne vilkår

Verdens Gang AS har rett til umiddelbart og uten foregående meddelelse å avslutte eller fryse ditt medlemskap, dersom du bryter med noen av bestemmelsene i disse allmenne vilkår, eller om Verdens Gang AS med god grunn mistenker at så er tilfelle.
 

Avtaletid

Ditt medlemskap i Vektklubb.no gjelder fra den dagen du har fått tilgang til Vektklubb.no's tjenester og fram til det tidspunktet du har angitt i din bestilling utløper, men ved utløpet av valgt avtaleperiode (3, 6 eller 12 mnd) fortsetter abonnementet automatisk å løpe på månedsbasis inntil du selv sier opp abonnementet (kontaktinfo nedenfor), eller manuelt skrur av autofornying. Månedsprisen trekkes per måned, med mindre du velger å fornye abonnementet med en ny avtaleperiode (3,6,12 mnd.) Det tas forbehold om pris- og momsendringer. Det gis ingen refusjon av innbetalte beløp selv om avtalen sies opp før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode. Avtaler kan bare inngås på norsk.
 

Kontakt

Vektklubb.no's kundesenter, per epost til vektklubb@vg.no eller brev til Verdens Gang AS, Vektklubb.no, Postboks 1185 Sentrum, 0107 OSLO