Man kan ha en liten vektøkning (1-3 kg) når man starter på p-piller (østrogen), men mye av det skyldes væskeopphopning.
Man kan ha en liten vektøkning (1-3 kg) når man starter på p-piller (østrogen), men mye av det skyldes væskeopphopning. Foto: Schering

11 kilo opp av p-pille

Vektklubb
Publisert: 2009-10-13 09:13

Har lagt på meg veldig etter at jeg begynte med p-piller for tre år siden. Har byttet merke fra Trionetta til Yasmin, men vektøkningen stoppet ikke. P-pillen er den beste prevensjonen for meg per i dag, da jeg er i fast forhold. Dessuten hjelper det mot menssmerter. Er det normalt å legge på seg så mye på grunn av p-pillen? Jeg er 160 høy og veier 76 kilo nå. Da jeg startet med p-pillen veide jeg under 65 kilo. Det dreier seg dermed om 11 kilo og det synes jeg er mye.<br />
Hilsen meg

Hei!Vektøkning er ikke blant de vanligste bivirkningene av p-piller. Det er likvel ikke uvanlig at noen legger på seg noen kilo. Men det er ikke vanlig å legge på seg så mye som 11 kilo.En del jenter får litt økt matlyst av p-piller, noe som kan bidra til vektoppgang hvis man er ubevisst, gir etter for matlysten og ikke øker aktivitetsnivået. Andre får ikke økt matlyst.

Andre årsaker til at man går opp i vekt i forbindelse med at man begynner å bruke p-piller, er at man får en fast kjæreste, kanskje mer hjemme og koser seg mer med mat sammen.

Dette i tillegg til litt økt matlyst, kan gi vektøkning på 11 kilo.


Ina Wille

Bli medlem av Vektklubb

Personlig vektprogram, kaloridagbok og kaloriberegnede oppskrifter.

Annonse

Personlig vektprogram, kaloridagbok og kaloriberegnede oppskrifter.

Bli medlem av Vektklubb

Annonse

Bli medlem av Vektklubb

Personlig vektprogram, kaloridagbok og kaloriberegnede oppskrifter.

Annonse

Redaksjonen tilføyer: Les om p-piller på wikipedia


Les på forskning.no:
Det er en myte at man får økt matlyst av p-piller


Spørsmål og svar om p-piller, utarbeidet av Statens legemiddelverk

Hva skal jeg tenke på før jeg får p-piller?

Det er viktig at du diskuterer nøye med legen, helsesøster eller jordmor hvilket behov du har for prevensjon, og hvilket prevensjonsmiddel som er best egnet i din livssituasjon. Behovet for beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer skal også tas med i vurderingen. Har du kun behov for prevensjon innimellom, er kanskje ikke p-piller det best egnede.

Hva skal jeg fortelle legen før jeg får p-piller?

Det er viktig at du forteller legen om det finnes personer i din nære familie som har hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller hjerneslag. Du bør også fortelle legen om du røyker, har høyt blodtrykk eller om du bruker andre legemidler eller kosttilskudd. Det er viktig at legen får vite om du har nåværende eller tidligere sykdom. Overvekt og alder er også faktorer legen kan ta hensyn til før du kan få p-piller. Legen kan også ønske å ta blodprøver, måle blodtrykk eller gjøre andre undersøkelser før du starter behandlingen.

Hva er p-piller?

P-piller er den vanlige betegnelsen på såkalte kombinasjons-prevensjons-piller. P-piller av denne typen inneholder to hormoner: et østrogen og et gestagen. Østrogenet er det samme i alle p-pillene på markedet i Norge, mens gestagenet kan variere. Alle p-piller i Norge er lavdoserte, det vil si at de inneholder en lav dose østrogen.

P-piller virker ved å hemme eggløsning og gi forandringer i livmorslimhinnen for å unngå graviditet. Alle p-piller som finnes på markedet har en høy grad av effekt (beskyttelse mot graviditet) – nær 100 %.

Hva er vanligste bivirkningene av p-piller?

De vanligste bivirkningene av p-piller er kvalme, ømme bryster, menstruasjonsforstyrrelser, hodepine, migrene, nedstemthet, endret seksuallyst og væskeansamling i kroppen. Blodpropp er en sjelden, men alvorlig bivirkning av p-piller.

Hvor stor er faren for blodpropp når man går på p-piller?

Alle kvinner har en liten risiko for å få blodpropp - også dersom de ikke bruker p-piller. Dette er anslått til omtrent ett tilfelle hos 10 000 kvinner per år.

At det er en økt risiko for blodpropp ved bruk av p-piller har vært kjent i nær 50 år.

Hvis du bruker p-piller øker forekomsten til anslagsvis 2-10 blodpropptilfeller per 10 000 kvinner per år. Blodpropp er altså sjeldent. Dødelige blodpropper forekommer enda sjeldnere, og man regner med 2-4 dødelige tilfeller per million kvinner som behandles i ett år. I Norge bruker omkring 300 000 kvinner p-piller.

Faren for blodpropp er antatt å være størst de første 6-12 månedene etter at du begynner med en p-pille.

Hva kan jeg selv gjøre for å redusere faren for blodpropp?

Det synes å være ugunstig å stadig begynne og slutte med p-piller. Hver gang du begynner på nytt eller bytter merke er faren for blodpropp litt større.

Dersom du er fornøyd med den p-pillen du bruker bør du ikke stadig skifte merke.

Du må ikke låne p-piller (annet merke) av andre for kortere perioder.

Hvis du lurer på noe bør du snakke med legen/helsesøster.

Hvis du blir syk må du fortelle legen at du bruker p-piller.

Hvis du røyker bør du slutte med det

Hva skal jeg passe på når jeg bruker p-piller?

Det er viktig at du leser den informasjonen som ligger i p-pille-pakningen (pakningsvedlegget). Her vil du finne informasjon om virkningen og mulige bivirkninger av p-pillen. Det vil også stå om symptomer du kan oppleve dersom du skulle få blodpropp.

Er det forskjell på de ulike p-pillene?

Alle p-piller som finnes på markedet har samme effekt.

Det er liten forskjell mellom de ulike preparatene når det gjelder bivirkninger generelt. Les pakningsvedlegget for å finne informasjon om bivirkninger. Når det gjelder risiko for blodpropp finnes det en viss usikkerhet i tallene, men alle data vi har tilgjengelige tyder på at risikoen er tilnærmet lik for de ulike merkene.

Når en p-pille med et nytt virkestoff kommer på markedet, har man noe mindre kunnskap om risiko for sjeldne bivirkninger enn for eldre p-piller. Kunnskapen om sjeldne bivirkninger øker de første årene et legemiddel er på markedet, slik at man innen de første fem årene normalt vil ha god kunnskap også om sjeldne bivirkninger. Det har ikke kommet kombinasjons-p-piller med nye virkestoffer på markedet i Norge siden 2001.

Hvordan overvåker Legemiddelverket p-piller?

Legemiddelmyndighetene i Europa følger sikkerheten av alle p-piller nøye, og vurderer alle nye opplysninger som blir tilgjengelige. I Norge følger Legemiddelverket rapporteringen av bivirkninger ved bruk av p-piller. Siden Norge er et lite land, legger Legemiddelverket også vekt på bivirkningsdata fra hele Europa – og verden for øvrig.

Europeiske studier av p-pillers sikkerhet, som har vært nøye fulgt opp av myndighetene, har vist at sikkerheten av p-pillen Yasmin ligger på nivå med andre kombinasjons-p-piller1. Dersom myndighetene skulle få informasjon om at risikoen ved bruk av én bestemt p-pille er større enn forventet, vil man gjøre nødvendige tiltak, for eksempel tilbaketrekking fra markedet, og informere publikum om dette.

Hvem melder bivirkninger?

Legen skal melde alvorlige bivirkninger av p-piller til myndighetene. Hvis du har vært så uheldig å få en alvorlig bivirkning av p-piller bør du spørre legen om den er meldt.

Legemiddelverket oppfordrer helsepersonell til å melde mistenkte, alvorlige bivirkninger av p-piller til RELIS/Legemiddelverket på vanlig måte.

Gå ned i vekt på den sunne måten!

Med Vektklubb får du et personlig vektprogram, kaloridagbok for mat og trening, kaloriberegnede oppskrifter og artikler som motiverer til en sunn livsstil.

Du kan nå betale med

*Medlemskapet fortsetter å løpe etter bindingstiden inntil du selv sier det opp.

  • strex
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her