Start i dag!

  3 måneder: kr 439,-
  6 måneder: kr 549,-
12 måneder: kr 719,-
500 gram: Helsemyndighetene anbefaler å spise fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker om dagen, tilsammen 500 gram.

Fem om dagen

Å spise en halv kilo frukt og grønt om dagen har positive effekter i tarmen.

De såkalte «fem om dagen» har en rekke gunstige effekter også på betennelsessykdommer i tarmen, som for eksempel ulcerøs kolitt.

I to nye og meget gode artikler i tidsskriftene Cell og Science, påvises det at noen stoffer som finnes i korsblomstrende grønnsaker som brokkoli, kål og rosenkål (indoler), kanskje kan forklare noen av de gunstige effektene grønnsaker har på tarmen.

I alle kroppens celler finnes det en rekke regulatorproteiner som kan binde seg til arvestoffet og endre avlesningen av gener, slik at stoffskiftet endrer seg.

I tarmen har de to forskergruppene vist at et slikt regulatorprotein kan binde indoler fra grønnsakene i kosten, og føre til økt produksjon av proteiner som holder tarmbakterier i sjakk og gir økt produksjon av hvite blodlegemer i tarmveggen.

Begge mekanismene, som er testet ut på mus, fører til at betennelsen i tarmen hos musene blir redusert. Med en rekke ulike metoder sannsynliggjør forskerne at det aktuelle regulatorproteinet, sammen med indolene fra grønnsakene, er ansvarlige for den betennelseshemmende effekten på tarmen.

Noen av funnene tyder på at redusert betennelse i tarmen kan gi økt risiko for vekst av kreftceller. Slike litt uforståelige funn har man ofte når man får uventede gjennombrudd i biomedisinsk forskning.

For øvrig er alle de beskrevne funnene gjort i spesielt innavlede mus, så vi vet strengt tatt ikke om de samme mekanismene virker hos menneske.

Disse interessante funnene tyder altså på at noen grønnsaker produserer stoffer som kan ha gunstige helsemessige effekter, og bidra til å forklare hvorfor fem om dagen er bra for tarmen. Likevel er det fremdeles mange eksperimenter som må gjøres både på mus og mennesker før vi kan komme med mer spesifikke anbefalinger. Inntil videre er det fornuftig bare å følge rådet om å spise fem om dagen.