Start i dag!

  3 måneder: kr 439,-
  6 måneder: kr 549,-
12 måneder: kr 719,-
crowds-2768571_1920
 

BMI er først og fremt et verktøy utviklet for å se på helserisikoen for en stor gruppe av mennesker, ikke nødvendigvis individer. I følge WHO er den gjennomsnittlige BMI for den voksne befolkning i Norge på 26,7. Det er høyest av de nordske landene. Foto: Pixabay

Hva er BMI?

Før du regner ut din BMI er det lurt å forstå hva det faktisk er, og hvilke svakheter BMI-kalkulatoren har.

BMI-kategorier:

 
<18,4 = Undervektig
18,5 - 24,9 = Normalvektig
25 - 29,9 = Overvektig
30 - 34,9 = Fedme klasse 1
35 - 39,9 = Fedme klasse 2
>40 = Fedme klasse 3

BMI står for Body Mass Index (kroppsmasseindeks på norsk) og er en av flere målemetoder som kan gi en indikasjon på om en voksen person er undervektig, normalvektig, overvektig eller har fedme.

Viktig om BMI

BMI er ikke et eksakt mål på eventuell overvekt, og skiller ikke mellom fettvev og muskelvev. Siden muskler veier mer enn fett, vil en veltrent og muskuløs person kunne ha høy BMI uten å være det minste overvektig.

Hvorvidt man er helseskadelig overvektig eller ikke, kommer i tillegg til BMI an på det fysiske aktivitetsnivået, diabetes eller hjerte- og karsykdom i nær familie, samt på hvordan fettet er fordelt på kroppen. Det er fettet rundt magen som gir størst risiko for sykdom, mens fett som sitter rundt lår og baken ikke gir den samme risikoen.

 

BMI sier ikke alt om helsen din, men sammen med mål av livvidden kan den gi en indikasjon på din helsestatus. Foto: Line Møller

Sjekk midjemålet

Hvis man er i tvil om man har økt helserisiko på grunn av overvekt, bør man derfor også sjekke midjemålet.

Helsedirektoratet opererer med disse målene for hvordan livvidden øker risiko for sykdom, som for eksempel metabolsk syndrom (forløperen til diabetes):
Kvinner:
Midjemål over 80 cm - økt risiko
Midjemål over 88 cm - betydelig økt risiko

Menn:
Midjemål over 94 cm - økt risiko
Midjemål over 102 cm - betydelig økt risiko

Livvidden måles ca 2 centimeter over navlen.

Overvekt og helse

En sunn kroppsvekt er viktig for god helse og for å forebygge livsstilssykdommer. Overvekt defineres som at man har overflødig fettvev som kan påvirke helsen i negativ retning.

Det er særlig i kategorien for fedme, BMI >30, at man har høyest risiko for å utvikle fedmerelaterte følgesykdommer og helseplager som for eksempel hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, muskel- og skjelettplager, diabetes, nedsatt fruktbarhet og noen typer kreft.

Vektklubb og BMI

For å bli medlem i Vektklubb kan du ikke ha BMI under 20, og våre innmeldingsskjemaer kontrollerer dette. Inne i Vektklubb kan du heller ikke sette deg vektmål som innebærer at du får en BMI som er lavere enn 20.

MERK: Vektklubbs BMI-kalkulator er ikke beregnet på barn og unge under 18 år.