Start i dag!

  3 måneder: kr 439,-
  6 måneder: kr 549,-
12 måneder: kr 719,-

25 grunner til å trene

Mange sykdommer kan behandles eller forebygges med regelmessig fysisk aktivitet.

 

Anne Mette Rustaden, fysioterapeut og treningsekspert.

Vi er skapt til å være i bevegelse. Da holder vi oss friskere, og vi kan forebygge fysiske og mentale plager. Men i dagens samfunn er det meste dessverre tilrettelagt for en inaktiv hverdag. Derfor må vi selv sørge for å ta valg som øker vårt eget aktivitetsnivå.


Stadig flere får plager som er knyttet til fysisk inaktivitet. Muskulaturen vår svekkes, også hjertemuskulaturen, ledd og brusk, blodomløpet reduseres, blodårer påvirkes negativt, stoffskiftet reduseres og høyt blodtrykk og overvekt forekommer hyppigere.

Vi vet at helse og livsstil henger sammen. Vi vet også at lite skal til for å gi store helsemessige fordeler, så det er bare å sette i gang. Tretti minutters daglig aktivitet anbefales av helsedirektoratet. Du kan dele opp halvtimen i to eller tre bolker, men husk å få opp pulsen. Du må bli andpusten og svett for å få helseeffekt.

Finn gleden av å være i bevegelse og av å leve i en godt fungerende kropp. Tid eller penger trenger ikke være en begrensning for å trene.
Tiden du bruker til trening vil betales tilbake i form av større velvære, mer overskudd, samt et lengre liv.

 • 25 grunner til å trene
 • Økt selvtillit

  Kroppens eget lykkehormon, endorfiner, produseres ved trening, og du føler deg bedre. Du trives bedre med deg selv, og er bedre rustet i hverdagen.

 • Bedre psykisk helse

  Du føler deg sterkere både fysisk og psykisk, og dette påvirker i stor grad psyken din både i jobbsammenheng og privat. Mange som går i behandling for ulike psykiske og mentale diagnoser får anbefalinger om å trene i tillegg til tradisjonell behandling, da dette har vist god effekt.

 • Diabetes type 2

  Trening forebygger sykdommen, og kan hjelpe dem som allerede har utviklet sykdommen.

 • Regulerer insulin

  Fysisk aktivitet bedrer individets insulinfølsomhet, og reduserer blodsukkerkonsentrasjonen.

 • Mindre fett i blodet

  Blodets verdier av triglyserider og det dårlige LDL-kolesterolet bedres. Dette reduserer risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer.

 • Forebygger kreft

  Spesielt tykktarmskreft, brystkreft, prostatakreft og lungekreft forebygges ved trening. Overbevisende forskningsresultater viser sammenheng mellom utvikling av disse kreftformer og inaktivitet.

 • Muskel- og skjelettsystemet forsterkes

  Motorikken og bevegelsesmønster forbedres. Inaktivert bidrar til at muskel- og skjelettlidelser er en stor belastning for både individ og samfunn. Samlet er muskel- og skjelettlidelser statens største økonomiske sykdomsbelastning i form av behandling, sykmeldinger og uføretrygd. Muskel- og skjelettlidelser gir ofte en ond sirkel med mer inaktivitet og svakere muskulatur, mens fysisk aktivitet kan bryte denne onde sirkelen.

 • Forebygger og lindrer benskjørhet

  Høy bentetthet er viktig å påvirke allerede i ung alder, men som voksen kan man redusere fallet av bentetthet og motvirke utvikling av benskjørhet.

 • Reduserer stress

  De aller fleste opplever under trening at hodet hviler, mens kroppen jobber. Spenninger og stress reduseres, og mange tanker klarner i løpet av en treningsøkt.

 • Reduserer depresjoner

  Du blir generelt mer fornøyd med deg selv, og derfor mer positivt innstilt til hverdagens krav og plikter.

 • Reduserer angst

  Troen på deg selv og mestringsfølelsen øker. Fysisk aktivitet er ofte en del av rehabiliteringen og behandlingen av ulike angstdiagnoser.

 • Lavere risiko for slag

  Slag, spesielt hjerneslag, har ofte en sammenheng med høyt blodtrykk, og fysisk aktivitet virker forebyggende mot dette.

 • Forebygger og lindrer høyt blodtrykk

  Høyt blodtrykk er en risikofaktor for både hjerneslag og hjerteinfarkt.

 • Bedrer vekst og fysisk utvikling hos barn

  Fysisk aktivitet er avgjørende for barnets aerobe kapasitet, muskelstyrke, spenst, motoriske ferdigheter og bevegelighet. I tillegg vil fysisk aktivitet styrke skjelettet og øke barnets selvtillit.

 • Økning av det «gode» kolesterolet

  Reduserer risikoen for utvikling av hjerte- karsykdommer.

 • Mindre risiko for hjerte- og karsykdommer

  Klar sammenheng mellom inaktiv livsstil og risiko for hjerte- og karsykdommer.

 • Overvekt forebygges

  Inaktive mennesker er generelt mer overvektige enn aktive. Det er likevel ikke nødvendigvis sammenheng mellom vekt og helse, da overvektige kan ha god helseeffekt ved regelmessig fysisk aktivitet uten å gå ned i vekt. Bukfettet er det farligste overskuddsfettet, og utgjør den største risikoen for utvikling av andre sykdommer.

 • Bedre kroppssammensetning

  Altså større andel muskler, og mindre fett, noe som betyr høyere hvilestoffskifte døgnet rundt. En liten økning i hvilestoffskiftet gir stor effekt på vekten.

 • Forebygger og lindrer luftveissykdommer

  Astma er enkelt fortalt en innsnevring av luftveiene, og kan både utløses og behandles av fysisk aktivitet. De fleste som lærer seg å bruke medisiner korrekt og tilpasse aktivitetsnivået har god effekt av fysisk aktivitet. Det kan også gi bedre sykdomsmestring og bedre livskvalitet. Forekomsten av astma er to- til tredoblet de siste 15-20 årene.

 • Bedrer revmatisme

  Det er godt dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet reduserer funksjonstap hos revmatiske pasienter, samt gir bedre sykdomsmestring.

 • Hjelper mot inkontinens

  Kan bedres ved fysisk aktivitet og spesialøvelser. Ca. 1 / 3 av norske kvinner plages av inkontinens (ufrivillig vannavlatning). Spesifikke styrkeøvelser for bekkenbunnsmuskulaturen har vist god effekt både forebyggende og behandlende.

 • Utsetter aldring

  Det er aldri for sent å forebygge! Innen år 2050 vil antall eldre i Norge fordobles. Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet utsetter alderdom og påvirker livskvaliteten til de eldre. Fysisk aktivitet gjør også de eldre mer selvhjulpne og mer funksjonsdyktige.

 • Sosial møteplass

  Trening kan være sosialt og en møteplass. Mange benytter anledningen til å møte sine venner via trening, eller å treffe nye mennesker.

 • Forebygger fall og brudd

  Trening gir bedre balanse, og reduserer derfor risikoen for fall. Dette skyldes både forbedret muskelstyrke og bedre motorisk kontroll.

 • Bra for gravide

  Man ser positiv effekt av moderat fysisk aktivitet blant annet med tanke på svangerskapskomplikasjoner, mors vekt, opplevelsen av selve forløsningen, svangerskapsdepresjoner og mors selvfølelse under svangerskapet.