Derfor blir vi fetere

Øystein Larsen-Vonstett
Publisert: 2012-07-26 15:00

Dårlige matvaner og en slapp livsstil gjør deg fet, men det er ikke nødvendigvis det eneste som forklarer at så mange blir fete.

Et midjemål over 80 cm hos kvinner øker risikoen for diabetes. Hvorfor blir vi stadig fetere?

Fiona Hanson / PA Wire

Tyve av verdens fremste fedmeforskere har satt opp ni av de mest sannsynlige andre årsakene til at flere og flere stadig har blitt fetere de siste 40 årene.

VG har fått en av Norges fremste eksperter på fedme, overlege dr.med. Serena Tonstad ved Ullevål universitetssykehus, til å kommentere årsakene.

Funnene er publisert i den anerkjente International Journal of Obesity og tidsskriftet New Scientist.

Ikke nok søvn

De som sover mindre enn 7 timer om natten, har ifølge en amerikansk studie en høyere BMI (Body Mass Index.)

Dette kan komme av at hormoner som signaliserer sult, øker med lite søvn. Tilsvarende øker hormonet som sier fra at du er mett, når du sover nok.

I et forsøk fikk menn som sov bare fire timer, en økning i «sulthormonet» med 28 prosent, mens «metthetshormonet» sank med 18 prosent.

Selv om dataene er noe usikre, tyder mye på at vi sover mindre i dag enn for 40 år siden. I en studie fra USA sov de i gjennomsnitt 8,5 timer i 1960. I 2002 var det tilsvarende tallet 7 timer.

Serenas kommentar: Vi har tenkt at overvektige er late og sover sikkert masse, mens undersøkelser viser at manglende søvn kan være en av faktorene som forverrer overvekt.

Er det bare livsstilen som gjør at så mange flere i dag blir fete?

Dominic Lipinski / PA Wire

Behagelig inneklima

Desto varmere og mer behagelig vi har det rundt oss, desto mindre energi forbruker vi.

Å holde seg varm eller kald betyr at vi forbruker energi. Det eneste unntaket er når vi oppholder oss i en «nøytral» temperatur som er på rundt 27 grader (når vi er nakne). De siste 30-40 årene har innetemperaturen hos folk økt. I England økte den i gjennomsnitt fra 13 grader i 1970 til 18 grader i 2000.

Serenas kommentar: Dette kan ha sammenheng med overvekt, men i stedet for å gå rundt og fryse kan man øke spontan aktivitet: Gå trapper, parkere litt lenger fra butikken og gå av en stasjon før.

Mindre røyking

Røykere har ifølge amerikansk forskning en tendens til å være tynnere enn ikke-røykere.

Nikotin hemmer, ifølge flere studier, lysten på mat.

Stumpet røyken og gått opp i vekt? Det er tross alt "bedre" enn å røyke.

Scanpix

Sjansen for å bli fet øker også kraftig for eks-røykere. Det betyr ikke at helserisikoen ved å bli fet er større enn ved fortsatt røyking. Ifølge studier publisert i New England Journal of Medicine er røyking så skadelig at du må legge på deg hele 45 kilo for at det skal «lønne seg» fortsette å røyke.

Serenas kommentar: Røykere er tynnere, men har mer fett rundt tarmene enn ikke-røykere. Det er dette dype fettet som er risikabelt når det gjelder diabetes og hjerte- og karsykdom. Dermed er det ikke noen fordel å røyke for å bli tynnere.

Medfødt fedme

Barn av fete mødre har langt større sjanse til selv å bli fete.

Baby som leker og trener koordinasjon med hendene sine. FOTO: GISLE ODDSTAD/VG

Det kan både handle om genetikk og hva som blir overført av mat når barnet ligger i mors livmor. Museforsøk har vist at gravide mus som lever på en fettrik diett, har langt større sjanse for å få fete musebarn enn de som lever på en vanligere diett. På den annen side kan forsøk fra Nederland under 2. verdenskrig tyde på at svært lavt energiinntak av mor under svangerskapet også kan gi fedmeproblemer senere. Dette forklares spesielt med en meget kraftig utvikling de første to årene etter fødselen for å «ta igjen» det tapte energiinntaket i morens livmor.

Serenas kommentar: Barn velger ikke å bli fete. Har du et barn som er fet, er det store sannsynligheter for at det er arvelig betinget i stor grad. Ikke alle årsaker til arvelig fedme er kartlagt i dag, men noen er det. Både overvekt og undervekt hos den nyfødte øker risikoen for fedme senere i livet.

Bli medlem av Vektklubb

Personlig vektprogram, kaloridagbok og kaloriberegnede oppskrifter.

Annonse

Personlig vektprogram, kaloridagbok og kaloriberegnede oppskrifter.

Bli medlem av Vektklubb

Annonse

Bli medlem av Vektklubb

Personlig vektprogram, kaloridagbok og kaloriberegnede oppskrifter.

Annonse

Vi blir eldre

Amerikanske undersøkelser har vist at voksne i alderen 40-79 år har omtrent tre ganger så stor sjanse for å bli fete som de yngre aldersgruppene.

Det er også forskjell på hvor stor sjansen er for å bli overvektig for forskjellige etniske opphav. Afroamerikanske kvinner har i USA nesten dobbelt så stor sjanse for å bli overvektige som de hvite kvinnene i samme aldersgruppe. Når denne gruppen vokser i USA, kan dette også være med på å forklare fedmeepidemien.

Serenas kommentar: Det er helt riktig at i en befolkning som blir eldre, vil antall med overvekt øke. Men det kan unngås ved å øke (ikke minske, som vi pleier) mengden fysisk aktivitet etter 45-50-årsalderen.

Nye og flere legemidler

På midten av 70-tallet kom en ny type medisiner, de såkalte neuroleptika.

Enkelte medisiner har den uheldige bivirkningen vektøkning. THE CANADIAN PRESS/Graeme Roy

Dette er medisiner som blant annet benyttes i behandlingen av depresjoner og psykoser. Neuroleptika har et stort problem: Brukerne legger på seg fra 4-10 kilo i løpet av et års tid. Bruken av andre medisiner som insulin, betablokkere med flere har også vektøkning som en bivirkning. Også antihistaminer kan gi vektøkning. Veksten i fedme har fulgt veksten i bruken av disse medisinene de siste 30 årene.

Serenas kommentar: Ja, men det er svært få brukere av disse medikamentene i befolkningen. Psykiatere begynner etter hvert å velge neuroleptika som gir mindre vektreduksjon.

Eldre mødre

Kvinner verden rundt blir stadig eldre før de velger å bli gravide.

Amerikansk forskning viser at barn av eldre mødre har større sjanse for å bli fete. Risikoen for å bli fet øker ifølge en studie fra US National Heart, Lung and Blood Institute med 14 prosent for hvert femte år mor venter med å få barn. Dessuten er det stadig flere ettbarnsfamilier i verden.

Serenas kommentar: OK, men dette er igjen en hypotese. Hva kan være årsaken?

Forurensning

Hver dag utsettes vi mennesker for titusenvis av industriutviklede kjemikalier.

Flere av disse har vist seg å ha bidra til vektøkning. PCB i fisk og insektdrepere har i flere rotte- og museforsøk vist seg å øke krossfettet på forsøksdyrene. Såkalte polybromerte flammehemmere (PBDE), som var vanlig i elektriske artikler, tekstiler og bygningsmaterialer, har også vist seg å ha denne effekten. I en svensk studie viser det seg at konsentrasjonen av PBDE i morsmelk doblet seg hvert femte år mellom 1972 og 1998.

Serenas kommentar: Dette er en interessant idé, men her trengs det mer forskning.

Like barn leker best

Akkurat som slanke vanligvis gifter seg med slanke, har de overvektige ifølge en canadisk studie større sjanse til å gifte seg med noen som er overvektige.

Like barn leker best? AFP PHOTO / Tim Sloan / AFP

I seg selv er dette, ifølge fedmeekspertene, ikke en grunn. Kombinert med at overvekt delvis kan være genetisk, og at studier tyder på at tyngre mennesker får flere barn, kan flere ting tyde på at dette er med på å gjøre folk fetere.

Serenas kommentar: Når begge foreldrene er fete, er det naturligvis større sjanse for fedme hos barna. Råd om å unngå for mye TV-titting, øke aktivitet og ha regelmessige balanserte måltider kan være til hjelp.

Les også:

Gå ned i vekt på den sunne måten!

Med Vektklubb får du et personlig vektprogram, kaloridagbok for mat og trening, kaloriberegnede oppskrifter og artikler som motiverer til en sunn livsstil.

Du kan nå betale med

*Medlemskapet fortsetter å løpe etter bindingstiden inntil du selv sier det opp.

  • strex
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her