Start i dag!

  3 måneder: kr 439,-
  6 måneder: kr 549,-
12 måneder: kr 719,-

Nærmer du deg Stabil Profil?

Hva gjør du for å unngå vektoppgang etter at du har nådd vektmålet ditt? Her får du noen råd fra vår kostholdsekspert Eli Anne Myrvoll Blomkvist.

 

Har du kontroll på kosten? Her ser du en sunn og grov pizzabolle laget av Lise Finckenhagen. Foto: Eivind Griffith Brænde


Om du melder overgang til Stabil Profil-delen av programmet, vil du få utarbeidet et program med et kalorinivå du kan holde deg til for å unngå å gå opp i vekt. Ofte er dette stabile kalorinivået en del høyere enn det nivået du har ligget på for å gå ned i vekt.

Skal man da begynne å spise mer fra første dag etter måloppnåelsen, eller hvordan går man frem for å øke inntaket på en best mulig måte for kroppen, lurer mange på.

– Jeg anbefaler en gradvis økning av kaloriinntaket. De første to ukene kan man øke sitt daglige inntak med 250 kcal. Dersom vekten da står stille, kan man holde seg på dette nivået, sier klinisk ernæringsfysiolog Eli Anne Myrvoll Blomkvist.

Om vekten fortsetter å gå ned, kan man spise ytterligere 150-200 kcal pr. dag. Men om vekten begynner å gå opp igjen, bør kaloriinntaket reduseres tilsvarende, understreker hun.

– Driv helst med fysisk aktivitet i en time daglig, dette er veldig viktig. Noe annet som er viktig for å holde vekten stabil på en viss vekt, er å veie seg ukentlig slik at man kan fange opp vektvariasjoner så tidlig som mulig, og gjøre endringer i forhold til dette, sier Eli Anne.
 

Trening kan gjøre det lettere for deg å oppretholde sunne vaner og holde din nye, lavere vekt over tid. Foto Line Møller


Seks nøkler til varig vekttap

Det finnes seks nøkler til et varig vekttap, forteller Eli Anne. Disse strategiene er basert på funn som er fremkommet i et nasjonalt vektkontrollregister i USA.

Deltagerne i registeret har rapportert et gjennomsnittlig vekttap på 33 kilo, og har dermed redusert gjennomsnittlig BMI fra 36,7 til 25,1. Vektreduksjonen har deltagerne holdt i 5,7 år. De er altså svært suksessfulle slankere.

Hva gjør de som lykkes med å holde vekten? Seks strategier går igjen hos de fleste av deltagerne i vektkontrollregisteret:

1. De opprettholder et høyt nivå av fysisk aktivitet, tilsvarende rask gange minst én time hver dag.

2. De har et kosthold med redusert innhold av fett og kalorier.

3. De spiser frokost hver dag.

4. De veier seg minst én gang i uken.

5. De opprettholder et konsistent spisemønster, det vil si at de har samme kosthold i helger og ferier som på hverdagene.

6. De henter seg raskt inn igjen ved «sprekk», før vektøkningen blir stor.

– Med andre ord kreves det en bevissthet hver dag, både i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og måltidsmønster for at du skal unngå å gå opp i vekt etter en suksessfull vektnedgang. Det er en generell oppfatning blant folk at nesten ingen lykkes i å holde et vekttap på lengre sikt. Men alle kjenner vel likevel noen som har klart det, sier Eli Anne.

(Kilde: American Journal of Clinical Nutrition 2005)