Lavt stoffskifte? Sjekk om du er i gråsonen

Publisert: 2010-03-08 15:37

Mange kvinner har lavt stoffskifte uten å vite det. God behandling krever en gjennomgang av pasientens livssituasjon, mener lege Lars Omdal.

NÅR KARTET IKKE STEMMER: Jeg er veldig opptatt av å fintolke gråsonene mellom det som anses å være normalt og ikke-normalt. I klassisk medisin er du enten innenfor eller utenfor normalområdet, i virkelighetens verden er grensen mer flytende, sier lege Lars Omdal. Her med pasient Kari With Normann (53).

Lavt stoffskifte, eller hypotyreose, er en tilstand der skjoldbruskkjertelen ikke produserer nok av hormonet tyroksin, et hormon som er viktig for normal cellefunksjon.
Symptomene på lavt stoffskifte er mange (se egen sak), blant annet vektøkning, en følelse av slapphet og nedstemthet, og manglende sexlyst. Om lag fem prosent av alle kvinner har lavt stoffskifte, og tilstanden er fem til ti ganger så hyppig blant kvinner som menn.
Mange kvinner opplever å ha symptomer på lavt stoffskifte uten å få tilstanden påvist i blodprøver.
- Noen pasienter føler at legen deres ikke tar symptomene seriøst, og i stedet ber dem om å skjerpe seg og begynne å trene, sier lege Lars Omdal.
Lars Omdal stilte tett på nett for å svare medlemmene om lavt stoffskifte.


Les hele nettreffet her!
Helhetlig tilbud
Han jobber ved Balderklinikken i Oslo, en klinikk der leger samarbeider med psykolog, akupunktører, homøopater, osteopat, og ernæringsveiledere for å gi pasientene et helhetlig tilbud. Omdal har mange pasienter med lavt stoffskifte, og jobber innen feltet psykonevroendokrinoimmunologi, en vitenskap som ser på samspillet mellom sinnets psykologiske prosesser og kroppens nerve-, hormon- og immunsystem.
Omdal har møtt mange fortvilte pasienter.
- Mange kvinner med stoffskiftesymptomer ligger i gråsonen av hva som anses som normalt. Disse må vurderes spesielt grundig, sier han.
Årsakene til lavt stoffskifte er komplekse og sammensatte, mener Omdal. I sin vurdering av stoffskiftepasienter undersøker og tester han mange forhold, og ser etter mulige miljøpåvirkninger.
- Min måte å jobbe på er å kartlegge pasientens kosthold, fysiske faktorer, livssituasjon, livshistorie og arv, i tillegg til de vanlige blodprøvene. Jeg setter av halvannen time til mitt første møte med pasienten, og snakker blant annet om stressresponsmønsteret, sier Omdal.
Stressnivå
Hvordan individet reagerer på stress er et av de mest aktuelle temaene i moderne medisin, og kan være avgjørende for pasientens helsetilstand, mener han.
- Vi mennesker er ganske forskjellige. Noen har en lett antennelig stressrespons, og har litt problemer med å skru av, spesielt i andpustne perioder i livet. Et økt stressnivå kan gi en dominoeffekt på immunsystemet, og utløse stoffskiftesykdommer, sier Omdal.
Såkalte moderne mennesker lever under et høyt trykk, og for noen kan livssituasjon sammenlignes med en strikk uten elastisitet - den kan ikke tøyes videre ut, og heller ikke trekke seg sammen, påpeker han.
- Da blir man utslitt, sover ikke godt, og kan få mange psykiske symptomer som igjen innvirker på immunsystemet. Et liv uten stress er ikke mulig eller ønskelig, det handler om å finne en balanse i regnskapet mellom av- og på-knappen, hvis ikke, vil det kunne få store helsemessige konsekvenser.
Også kostholdet kan innvirke på stoffskiftet, ifølge Omdal.
- Det finnes en link mellom kroppens reaksjon på gluten og autoimmune reaksjoner. Cøliaki (glutenintoleranse) er bare toppen av isfjellet, sannsynligvis finnes det mange gråsoner også her i forhold til hva hver enkelt tåler. Andre kostholdsfaktorer kan være et for lavt nivå av B12-vitamin, som finnes i rødt kjøtt og innmat, en tilstand som gir energitap og tretthet.
I en gråsone
I klassisk medisin påvises lavt stoffskifte ved å måle nivået i blodet av hormonene TSH (thyreoideastimulerende hormon) og såkalt fritt T4 (fritt tyroksin). Omdal mener at det er viktig også å teste for såkalt autoimmunitet (anti-TPO).
- Mange pasienter er i en gråsone der TSH- og T4-prøvene ikke er krystallklare. Om man i slike tilfeller påviser et høyt nivå av antistoffer via anti-TPO-testen, er dette en tidlig markør for at noe skjer i skjoldbruskkjertelen. Da kan behandling startes tidlig. Om hypotyreose oppdages på et veldig tidlig tidspunkt, kan man kanskje endre forløpet ved å påvirke miljøfaktorer som forstyrrer immunsystemet, sier Omdal.
Mye gjenstår i forhold til å dokumentere effekten av en helhetlig tilnærming, medgir Omdal.
- For meg er dette erfaringsbasert, klinisk medisin, og det er behov for mye mer klinisk forskning. Jeg tror det er mulig å gjøre mye mer for denne pasientgruppen. Mange pasienter kan få vesentlig bedre livskvalitet ved riktig behandling, sier han.
- Mange feilbehandles
Enkelte leger setter pasienten på stoffskiftemedisiner uten at det er tilstrekkelig indikasjon for behandling, mener lege Lars Omdal.
- Feilmedisinering er svært problematisk, og skaper en stressreaksjon i kroppen. Symptomene som ligner lavt stoffskifte kan ha andre årsaker, for eksempel insulinresistens, sier Omdal.
Mange med stoffskifteproblemer er overvektige, men kanskje er ikke lavt stoffskifte den primære årsaken til deres overvekt, påpeker Omdal.
- Insulinresistens og metabolsk syndrom er tilstander som kan gi lignende symptomer, for eksempel slapphet og økt vekt, og i tillegg påvirke stoffskifteprøvene.
På få år har leger blitt veldig mye flinkere til å tenke på stoffskiftesykdommer, mener han.
- Men når en sliten, litt overvektig kvinne kommer inn på kontoret, har hun ikke nødvendigvis lavt stoffskifte. Jeg vil advare mot å medisinere mot lavt stoffskifte uten tilstrekkelig indikasjon, sier Omdal.
- Ta pasienter på alvor
Gro Larsen, generalsekretær i Norsk Thyreoideaforbund, synes leger burde ha lavt stoffskifte høyere opp på listen over diagnoser som bør sjekkes ut.
- De fleste tilfellene av lavt stoffskifte kan enkelt avdekkes med en blodprøve, og det er hverken kostnadskrevende eller tidkrevende å sjekke for en fastlege. Det er ønskelig at pasienter blir tatt på alvor når de legger frem symptomer som kan indikere stoffskiftesykdom. Noen har nok lett for å avfeie det med utforliggende årsaker som overgangsalder, for lite søvn eller for dårlig søvn, dårlige matvaner og for lite mosjon, og ikke minst stress, sier Gro Larsen.

Av Kathrine Gundersen og Nina Schmidt

  • Symptomene

Gå ned i vekt på den sunne måten!

Med Vektklubb får du et personlig vektprogram, kaloridagbok for mat og trening, kaloriberegnede oppskrifter og artikler som motiverer til en sunn livsstil.

Du kan nå betale med

*Medlemskapet fortsetter å løpe etter bindingstiden inntil du selv sier det opp.

  • strex
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her