BMI er først og fremt et verktøy utviklet for å se på helserisikoen for en stor gruppe av mennesker, ikke nødvendigvis individer.

Hva er BMI?

Publisert: 2023-02-02 10:27

Før du regner ut din BMI er det lurt å forstå hva det faktisk er, og hvilke svakheter BMI-kalkulatoren har.

BMI står for Body Mass Index (kroppsmasseindeks på norsk) og er en av flere målemetoder som kan gi en indikasjon på om en voksen person er undervektig, normalvektig, overvektig eller har fedme.

Hvordan regne ut BMI?

Utregningen er enkel, og det er derfor den også har en del svakheter. Man tar høyden i meter og ganger med seg selv. Det tallet du får bruker du til å dele på vekten din.

F.eks hvis man er 1,70 m høy og veier 70 kilo:

1,70 x 1,70 = 2,89
70 / 2,89 = ca 24

BMI = 24

Plott inn vekt og høyde: Finn din BMI med Vektklubbs BMI-kalkulator

Viktig om BMI

BMI er ikke et eksakt mål på eventuell overvekt, og skiller ikke mellom fettvev og muskelvev. Siden muskler veier mer enn fett, vil en veltrent og muskuløs person kunne ha høy BMI uten å være det minste overvektig.

Hvorvidt man er helseskadelig overvektig eller ikke, kommer i tillegg til BMI an på andre helseparametere og det fysiske aktivitetsnivået, samt om det er diabetes eller hjerte- og karsykdom i nær familie.

En annen viktig parameter, som BMI ikke tar høyde for, er hvordan fettet er fordelt på kroppen. Det er fettet rundt magen som gir størst risiko for sykdom, mens fett som sitter rundt lår og baken ikke gir den samme risikoen.

Normalt med høy BMI: Flertallet i Norge er overvektige

BMI sier ikke så mye om helsen din, men sammen med mål av livvidden kan den gi en indikasjon på din helsestatus.

Sjekk midjemålet

Hvis man er i tvil om man har økt helserisiko på grunn av overvekt, bør man derfor også sjekke midjemålet.

Helsedirektoratet opererer med disse målene for hvordan livvidden øker risiko for sykdom, som for eksempel metabolsk syndrom (forløperen til diabetes):

Kvinner:
Midjemål over 80 cm - økt risiko
Midjemål over 88 cm - betydelig økt risiko

Menn:
Midjemål over 94 cm - økt risiko
Midjemål over 102 cm - betydelig økt risiko

Livvidden måles cirka 2 centimeter over navlen.

Annonse

Bli medlem av Vektklubb

Personlig vektprogram, kaloridagbok og kaloriberegnede oppskrifter.

BMI og overvekt

En sunn kroppsvekt er viktig for god helse og for å forebygge livsstilssykdommer, men vekt betyr ikke alt. Overvekt defineres som at man har overflødig fettvev som kan påvirke helsen i negativ retning.

Det er særlig i kategorien for fedme, BMI over 30, at man har høyest risiko for å utvikle fedmerelaterte følgesykdommer og helseplager som for eksempel hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, muskel- og skjelettplager, diabetes, nedsatt fruktbarhet og noen typer kreft.

Vektklubb og BMI

For å bli medlem i Vektklubb kan du ikke ha BMI under 20, og våre innmeldingsskjemaer kontrollerer dette. Som medlem i Vektklubb kan du heller ikke sette deg vektmål som innebærer at du slanker deg til en BMI som er lavere enn 20.

MERK: Vektklubbs BMI-kalkulator er ikke beregnet på barn og unge under 18 år.

Gå ned i vekt på den sunne måten!

Du kan nå betale med

  • strex

*Medlemskapet fortsetter å løpe etter bindingstiden inntil du selv sier det opp.

Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her