Kan føre til økt fedme og alvorlig sykdom: Fete menn mangler D-vitaminer

Hanne Eide Andersen
Publisert: 2011-11-21 10:20

Fete menn er mer utsatt enn kvinner for D-vitaminmangel ved fedme, viser en ny, norsk studie.

STORE UTFORDRINGER: Solen er den viktigste kilden til D-vitamin i kroppen. I vinterhalvåret bør spesielt overvektige ta tran eller omega-3 som er tilsatt vitamin-D.

Foto: Martesia Bezuidenhout/Fotolia

D-vitaminmangel kan gi økt fedme, og føre til alvorlige sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdom.

- Våre funn viser at overvektige menn har hele førti prosent større sannsynlighet for å ha mangel på vitamin D i blodet enn overvektige kvinner, sier Line Kristin Johnson, klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Senter for sykelig overvekt (SSO) ved Sykehuset Vestfold, Helse Sør-Øst i Tønsberg.

Johnson ledet studien som ble publisert i fagtidsskriftet European Journal of Clinical Nutrition i sommer. I den ble vitamin-D målt hos over to tusen pasienter som søkte behandling for sykelig overvekt ved SSO mellom 2005 og 2010.

Lave verdier

- Totalt hadde 47 prosent av kvinnene og 56 prosent av mennene mindre vitamin-D i blodet enn det som anbefales internasjonalt, forteller Johnson.

At vitamin-D-mangel er vanligere blant sykelig overvektige enn normalvektige, er godt dokumentert fra før.

- Men den store forskjellen mellom kjønnene er oppsiktsvekkende og var overraskende for oss, sier Johnson.

Forskerne har ikke funnet ut årsaken til at menn er mer utsatte.

Klinisk ernæringsfysiolog Line Kristin Johnson.

Foto: Alf Øystein Støtvig

- Én årsak kan være at fettet behandler vitamin-D ulikt alt ettersom hvor på kroppen det sitter. Menn har jo mer fett rundt magen, mens kvinner har større fettlagre rundt rumpe og lår. Forskjeller i menn og kvinners kostholdsvaner kan også spille inn, sier Johnson, som håper at nye studier kan fremskaffe mer kunnskap om dette.

Kvinner får mer sol

- En annen mulig årsak kan være at kvinner er mer opptatte av å sole seg, foreslår indremedisiner og kostholdsekspert Fedon Lindberg, og viser til at vitamin-D dannes naturlig i kroppen når huden utsettes for sollys.

Ved Lindbergs klinikker har man målt vitamin-D hos alle pasienter siden 1999. Det har resultert i fire store studier som er publisert internasjonalt i samarbeid med Universitetet i Tromsø og med Radiumhospitalet.

- SSO-studien bekrefter både våre og andre funn som er gjort internasjonalt, sier han.

Fedon Lindbergs studier har også dokumentert at mangel på vitamin-D øker i takt med økende fedme. Men man vet heller ikke hvorfor overvektige generelt har så høy risiko for vitamin-D-mangel.

- Fordi D-vitamin er fettløselig, tror noen forskere at det fanges i fettvevet når man har mye fett, slik at det hindres i å komme ut i blodet, forteller Line Kristin Johnson.

Gir større overvekt

Fedon Lindberg.

Foto: Espen Rasmussen

I følge Fedon Lindberg, viser flere studier at vitamin-D-mangel kan forverre problemer med insulinfølsomheten, mens tilskudd av vitamin-D hos dem som mangler det, gir bedring av insulinresistens som diabetes 2-pasienter har.

- Og dårlig insulinfølsomhet og insulinresistens forverrer overvekt. Slik kan vitamin-D-mangel bidra til å øke eksisterende overvekt, forklarer han.

- Har du D-vitamin-mangel her nord, er det ikke mulig å få i seg tilstrekkelig med D-vitamin bare via kostholdet i vinterhalvåret. Selv om fet fisk og noen melkeprodukter inneholder D-vitamin, er mengdene altfor små. Tran er heller ikke nok for svært mange og i hvert fall for overvektige. Da må du ta større doser i form av kosttilskudd, sier Lindberg.

For lite vitamin-D er knyttet til flere andre farlige helsetilstander som f eks hjerte - og karsykdom, kreft og diabetes. Det er få spesifikke symptomer på vitamin D-mangel, men trøtthet og muskelslapphet forekommer.

- I verste fall kan det føre til beinskjørhet, fordi vitamin-D er avgjørende for kroppens opptak av kalsium, sier Line Kristin Johnson.

Helsedirektoratet anbefaler et daglig inntak på minimum 7,5 mikrogram D-vitamin for friske, normalvektige personer.

- Vår undersøkelse tyder på at overvektige bør innta mer, sier Johnson, og viser til at amerikanske helsemyndigheter generelt anbefaler et daglig inntak av 15 mikrogram vitamin D.

- Denne anbefalingen kan etter min oppfatning overføres til overvektige menn og kvinner i Norge, mener Johnson.

Hun understreker at vitamin-D-mangel ikke anses som en årsak til overvekt.

- Du kan altså ikke gå ned i vekt ved å ta ekstra av det, understreker hun.

Fet fisk som sild, makrell, laks og ørret, samt fiskelever og tran er gode kilder for vitamin-D. Det er også tilsatt i noen typer margarin, smør, ekstra lettmelk og enkelte typer barnemat.

VELG FISK: - Julebordssesongen byr på flere gode muligheter til deilige fiskemåltider, påpeker forsker Line Kristin Johnson, men anbefaler også tran og Omega-3 kapsler med D-vitamin i for overvektige og andre som mangler dette viktige vitaminet.

Foto: Kristian Helgesen

- Men det er solen som er den viktigste kilden til vitamin-D-produksjon i kroppen. Derfor anbefaler vi alle som får påvist for lite, å ta et egnet kosttilskudd i samråd med sin lege. Generelt er det et godt råd til alle overvektige å ta et vitamin-D tilskudd i form av tran eller omega-3 som er tilsatt vitamin-D i vinterhalvåret, sier Line Kristin Johnson.

- Knyttes til diabetes

Vitamin-D kan muligens forebygge diabetes. Ved Universitetssykehuset i Tromsø pågår det en større studie på om tilskudd av vitamin-D kan forebygge utvikling av type2-diabetes hos pasienter som har forstadier til sykdommen.

- 517 pasienter er delt i to grupper, der den ene får vitamin-D-tilskudd, og den andre narremedisin. De skal følges i fem år, og så ser vi hvor mange som utvikler type2-diabetes i hver gruppe, forteller Rolf Jorde, professor i medisin og leder for studien ved Universitetssykehuset i Tromsø.

I følge Jorde er det mulig, men hittil ikke vitenskapelig bevist at D-vitamin er av betydning for evnen til å produsere nok insulin. Type2-diabetes er ofte arvelig, men utløses lett ved fedme.

Gå ned i vekt på den sunne måten!

Med Vektklubb får du et personlig vektprogram, kaloridagbok for mat og trening, kaloriberegnede oppskrifter og artikler som motiverer til en sunn livsstil.

Du kan nå betale med

*Medlemskapet fortsetter å løpe etter bindingstiden inntil du selv sier det opp.

  • strex
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her