BRYR SEG MINDRE: Ifølge en ny studie får tynne pasienter langt flere omsorgsfulle og medfølende kommentarer fra helsepersonell enn det som blir fete pasienter til del.

Bryr seg mindre om fete pasienter

Publisert: 2013-05-20 12:58

Slanke mennesker møter mer forståelse og varme på legekontoret enn de tunge.</p><p>

Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomført ved John Hopkins School of Medicine i Baltimore, der 209 pasienter og 39 primærleger deltok. Studien er publisert i legetidsskriftet Obesity.

Forskergruppen fikk tillatelse til å ta lydopptak av konsultasjonene.

– Vi undersøkte hva legene sa til pasientene, og fant at legene involverer seg mindre når tungvekterne kommer inn på legevisitt, sier assisterende professor i indremedisin ved John Hopkins School of Medicine, Kimberly Gudzune, til VG.

Annonse

Bli medlem av Vektklubb

Personlig vektprogram, kaloridagbok og kaloriberegnede oppskrifter.

Fedmetabu

Da forskerne analyserte samtalene lette de etter uttrykk for empati, bekreftelse og forståelse.

– Legene kunne for eksempel uttrykke empati ved å si «Jeg kan se hvor frustrert du er fordi du har lite fremgang. Hvem som helst ville blitt det». Men slik empati ble ikke observert like hyppig i konsultasjoner med tunge pasienter, forteller Gudzune.

Totalt fant forskerne tretti prosent færre støttende utsagn i konsultasjonene med de tunge pasientene, sammenlignet med samtaler med normalvektige.

Leder i Landsforeningen for overvektige, Jørgen Foss, sier at resultatet ikke er overraskende:

– Når våre medlemmer går til fastlegen, får de beskjed om å trene mer og spise mindre. Hvis det var så enkelt, så hadde det ikke vært så mange overvektige. Slike råd fungerer for noen, men for andre virker det demotiverende, sier Foss.

FLEST GODE ERFARINGER: – Men personalet på helsekontrollene jeg gikk til som barn sa «nå har du gått opp en hel smørpakke». Det har festet seg, sier Jørgen Foss.

– Overvekt er fortsatt tabu. Den rådende holdning er at overvektige er late og dumme. Heller ikke legene er immune mot slike holdninger. Resultatet er at overvektige føler seg mindreverdige, og unngår å søke behandling.

Mangler kunnskap

Professor Gudzune påpeker at årsakene til overvekt er mange.

– Innenfor forskningen begynner vi å forstå at det ikke er individet alene som bestemmer vektoppgang- eller nedgang, men at mange andre faktorer, som medisinbruk, miljø og hvem du omgås, har betydning.

Måten legen møter overvektige pasienter på er svært viktig for videre behandling, sier hun.

– Hvis du ikke etablerer tillit til pasientene, vil de i mindre grad følge legens råd. Andre studier viser at overvektige pasienter er mer villige til å sette i gang tiltak når legene viser mer empati og forståelse. Jeg vil oppfordre leger til å tilegne seg mer kunnskap om kommunikasjonsferdigheter, slik at de blir bedre til å skape gode relasjoner til alle pasientgrupper, sier Gudzune.

Rull inn pekefingeren

Tina Avantis Johnsen er både psykolog og fysioterapeut, og jobber ved Ringerike distriktspsykiatriske senter på Hønefoss. I tillegg underviser hun pasienter som skal fedmeopereres. Hun sier at hennes sykelig overvektige pasienter kan bekrefte undersøkelsen fra USA.

– Det finnes mange gode og empatiske leger, men denne pasientgruppen møter også mange negative holdninger i helsevesenet. «Nå må du slanke deg», formaner legen. Men mange i denne gruppen vet mye om kosthold. Å bli fortalt det man allerede vet, kan skape både skam og motstand.

– Når jeg spør pasienter om hvordan de har lyktes med vektreduksjon, så sier flere av dem «Det var en spesiell lege som møtte meg med respekt, og det hjalp meg». Skam og formaninger virker ikke slankende, så her kan legene rulle inn pekefingeren.

Legeforeningens leder Hege Gjessing

- Likebehandler

Hege Gjessing, president i Den norske legeforening, sier at hun ikke har kjennskap til at norske leger forskjellsbehandler pasienter basert på vekt.

– Vår holdning er at alle skal behandles likt, sier Gjessing.

– Landsforeningen for overvektige hevder at medlemmene får beskjed om å gå ned i vekt uansett symptomer?

– Jeg har ikke belegg for å hevde at man alltid møtes slik. På den annen side er vi som yrkesgruppe opptatt av forebyggende arbeid, og da er det naturlig å diskutere vekt og kosthold på samme som man snakker om helse og røyking.

Studier av denne typen er nyttige, mener Gjessing.

– De kan gjøre oss mer bevisste på hvordan vi møter pasientene.

Det stygge blikket

Den amerikanske fotokunstneren Haley Morris-Cafiero har dokumentert folks reaksjon på hennes store kropp. I en serie bilder hun har kalt «Wait Watchers» er folks spontane avsky fotografert. Hun har satt kamera på stativ og stilt seg i fokus på gaten. På bildene avsløres folk når de gjør grimaser eller stirrer åpenlyst på henne.

– Jeg har alltid vært klar over at folk har kommentert eller ledd av meg som følge av størrelsen. Men nå har jeg snudd blikket for å dokumentere deres reaksjon på meg, sier Haley Morris-Cafiero til Huffingtonpost.co.uk.

Bildeserien har vært stilt ut på et galleri i New York.

Se bildene på www.haleymorriscafiero.com

I Vektklubb.no får du hjelp til å balansere energiinntak og energiforbruk, slik at du kan lykkes med vektreduksjon og å holde vekten stabil etter vektnedgangen.

Sniktitt på Vektklubb.no og bli medlem her.

Les flere saker fra Vektklubb:

Vi elsker fett, sukker og salt

Derfor trener vi

Livsfarlig å sitte stille - selv om du trener mye ellers

En halvtime trening er nok!

Gå ned i vekt på den sunne måten!

Med Vektklubb får du et personlig vektprogram, kaloridagbok for mat og trening, kaloriberegnede oppskrifter og artikler som motiverer til en sunn livsstil.

Du kan nå betale med

*Medlemskapet fortsetter å løpe etter bindingstiden inntil du selv sier det opp.

  • strex
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her
Vektklubb er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden. Les mer her