Personvern- og cookie-erklæring, Vektklubb

Schibsted som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Vektklubb er en del av Schibsted og som behandlingsansvarlig er Schibsted Norge ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Å berike menneskers dagligliv gjennom produkter og tjenester er selve kjernen i Schibsted og Vektklubb sin forretningsdrift. Å behandle personopplysninger på en sikker måte, slik at vi kan oppnå og beholde tillit hos våre brukere, er av høyeste viktighet for oss. Vektklubb sine personopplysninger som gjelder helse deles aldri med andre varemerker i Schibsted og behandles kun for å kunne levere Vektklubb sine tjenester.

Vi verdsetter personvernet til våre brukere høyt. Vi vet også at å benytte personopplysninger er grunnleggende for å kunne levere produktene og tjenestene som våre kunder og brukere forventer. Vi ønsker å være fullstendig åpne og tydelige om vår behandling av personopplysninger, og forplikter oss til å alltid finne den rette balansen mellom personvern og kommersielle interesser.

Dette dokumentet gir deg et sammendrag av vår behandling av personopplysninger når vi leverer Vektklubb sine tjenester, inkludert hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor vi innhenter dem, hvem de kan bli delt med, vårt behandlingsgrunnlag for å behandle opplysningene, våre oppbevaringstider for opplysningene og hvordan du kan utøve dine rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om Schibsteds behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Schibsted sitt Privacy Team via dette kontaktskjemaet. Vi lover å besvare alle henvendelser innen 30 dager.

En fullstendig personvernerklæring om Schibsted sin behandling av personopplysninger når vi tilbyr alle våre andre tjenester via ulike varemerker finner du her. Denne personvernerklæringen omfatter behandlingen av personopplysninger som skjer når du bruker Vektklubb sin vektprogram-tjeneste.

Du kan også rette eventuelle bekymringer eller klager til den nasjonale personvernmyndigheten Datatilsynet.

Formålene vi behandler dine personopplysninger for, behandlingsgrunnlag og personverninnstillinger

Innenfor tjenestene som tilbys av Vektklubb behandler Schibsted personopplysninger for formålene nedenfor. Vi behandler dine personopplysninger enten på grunnlag av et samtykke fra deg, for å oppfylle kontrakten med deg, basert på en legitim interesse på Schibsted sine vegne eller på en lovpålagt forpliktelse, som du finner mer informasjon om i det følgende:

Schibsted legger til rette for at brukere har kontroll over sine data og du kan foreta personvernvalg både for Vektklubb sin tjeneste og på tvers av Schibsted sine sider. Derfor kan du selv bestemme hvordan dine data får brukes av Vektklubb og Schibsted, til blant annet markedsføring og produktutvikling, på våre sider for personvernvalg.

Kategorier av personopplysninger som behandles av Schibsted innenfor Vektklubb sine tjenester

I tabellen nedenfor ser du kategoriene av personopplysninger som Schibsted og Vektklubb behandler om deg og kilden til disse dataene.

Personopplysningskategori

Beskrivelse

Kilde

Grunnleggende profilinformasjon

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og andre opplysninger som du legger til profilen din.

Direkte fra brukeren når det lages eller oppdateres en Schibsted-konto og, hvis aktuelt, fra andre kontosider i Schibsted-familien. I noen tilfeller bruker vi tredjepartskilder, som Bisnode, for å sjekke og komplettere profilinformasjon.

Kontoinformasjon

Kontoaktivitet (f.eks. abonnering eller avbestilling av et abonnement), personverninnstillinger, henvendelser til brukerstøtte og sikkerhetsdata for kontoen (f.eks. passord).

Direkte fra brukeren, via registrert samhandling med medarbeidere i kundetjenesten og via verktøy for sporing av individuell brukeratferd.

Særlige kategorier av opplysninger (helsedata)

Helsedata som brukeren frivillig registrerer, inkludert type vektprogram/medlemskap og diettype, vekt, BMI, kroppsmål, høyde, vektmål og data om hvorvidt brukeren når sine vektmål, data om mat- og drikkeinntak, data om fysisk aktivitet og andre typer helsedata brukeren registrerer. Brukerne kan også  velge å importere data fra sin Google Fit eller Apple HealthKit app til brukeren sin Vektklubb app, inkludert import av data om aktivitet/trening (f.eks. antall steg, forbrente kalorier og treningsøkter).

Direkte fra brukeren eller fra en tredjepartsapplikasjon som er integrert med Vektklubb sin applikasjon (Google Fit eller Apple HealthKit).

Betalings og finansiell informasjon

Kjøpshistorikk og detaljer (tid, dato og produktinformasjon), betaling til forfall og mottatt betaling, betalingsmetode (f.eks. betalingskortinformasjon, bankinformasjon) og kundedemografisk informasjon.

Direkte fra brukeren, via registrert betalingsaktivitet og via tredjepart, som Bisnode, for informasjon om kundedemografi.

Brukergenerert innhold

Innlegg på Vektklubb sitt forum og tilbakemeldinger på spørreundersøkelser og brukertester.

Direkte fra brukeren.

Atferdsmessig og teknisk informasjon

Enhets- og brukeridentifikatorer, informasjonskapselidentifikatorer, nettverksadresse-identifikatorer  (IP-adresse), brukerens besøks-, lese- og handlingshistorikk (klikk og innhold fra brukere) og data om at e-post er åpnet og lest.

Direkte fra brukeren eller fra brukerens enhet.

Posisjonsdata

IP-adresser behandles for å kunne teknisk levere tjenesten og for å logge for sikkerhetsformål.

Direkte fra brukeren eller fra brukerens enhet.

Business-2-Business kundeopplysninger

Vi innhenter informasjon om rolle, kontaktinformasjon og relatert kontraktsinformasjon fra våre samarbeidspartnere/bedriftskunder og kontaktpersoner der.

Du finner mer informasjon om Schibsted’s behandling av B2B data i Schibsted sin personvernerklæring for behandling av data om bedriftskunder og partnere her.

Direkte fra brukeren i deres kontakt med representanter for Vektklubb/Schibsted.

Behandling av helsedata

For å kunne levere Vektklubb sin tjeneste, inkludert personlige vektkprogram og relatert mat- og drikkelogging, og logging av fysisk aktivitet, behandler Schibsted helsedata som våre brukere frivillig registrer og logger. Dette inkluderer opplysninger om vekt, BMI, kroppsmål, høyde, mat- og drikkeinntak, fysisk aktivitet og andre data brukeren registrerer. Videre behandler vi data om type vektprogram/medlemskap, diettype og vektmål og vektresultater, når vi leverer tjenesten. Våre brukere kan også velge å importere data fra deres Google Fit eller Apple HealthKit apper til Vektklubb-appen, inkludert informasjon om fysisk aktivitet. Videre behandler vi opplysninger om type vektprogram/medlemskap, diettype og vektmål når vi leverer tjenesten.

Vi understreker at det er svært viktig for oss å behandle våre brukere sine data på en sikker og ansvarsfull måte slik at vi kan få og beholde våre brukeres tillit til oss og de tjenestene vi tilbyr. Våre brukere sine helsedata deles aldri med andre varemerker i Schibsted og behandles kun for det formål å levere Vektklubb sine tjenester.

Helsedataene vi behandler for å kunne levere våre tjenester baserer seg på et samtykke fra brukeren. For at våre brukere skal kunne benytte våre tjenester, inkludert å kunne sette opp et vektkprogram og bruke loggingsfunksjonene, er det nødvendig at brukerne samtykker til at vi behandler helsedataene. Samtykket kan imidlertid trekkes tilbake når som helst ved at brukeren kontakter Vektklubb sin kundeservice og avslutter sitt medlemskap i henhold til våre brukervilkår. Vi gjør vennlig oppmerksom på at vi ikke har anledning til å levere Vektklubb sin tjeneste dersom ditt samtykke trekkes tilbake og helsedataene slettes.    

Vi behandler også helsedata om type vektprogram/medlemskap og diettype, sammen med vektprogramdata slik som vekt, BMI, høyde, kroppsmål, og logget data slik som data om mat-, og drikkinntak og om fysisks aktivitets, data om vektmål og om hvorvidt en bruker når sine vektmål, samt annen helsedata du registrerer, for formålet å forbedre våre tjenester og utvikle nye funksjoner. Eksempelvis kan vi bruke data for å forbedre vår matloggingsfunksjonalitet basert på hvordan de fleste brukerne logger sin mat. Denne behandlingen av personopplysninger gjøres aldri for å analysere våre medlemmer på et individnivå og utføres kun for det formål å optimalisere våre tjenester og møte våre brukeres forventninger til tjenestene. Vi baserer denne behandlingen av opplysninger på et samtykke fra brukeren til å bruke data for produktutviklingsformål. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake i Mine Personverninnstillinger.

Hvordan dine personopplysninger deles med andre parter

Når Schibsted behandler personopplysninger i forbindelse med Vektklubb sine tjenester deles disse personopplysningene i blant med andre selskaper som utfører aktiviteter på våre vegne som tjenesteleverandører og med andre behandlingsansvarlige/samarbeidspartnere.

Vi kan komme til å dele dine personopplysninger med underleverandører som behandler dem på våre vegne (databehandlere). Deling av personopplysninger med slike databehandlere gjøres i overensstemmelse med databehandleravtaler som blant annet sikrer at databehandlerne kun kan bruke personopplysningene for formålene som Schibsted tillater. Vektklubb benytter databehandlere som Amazon, Braze, Zuora, Snowflake, Amplitude, Google og Zendesk når vi leverer våre tjenester.

Vi kan også komme til å dele dine personopplysninger med andre behandlingsansvarlige som bruker personopplysningene for egne formål og som har et fullt ansvar overfor brukeren for at personopplysningene blir brukt til de spesifikke formål som opplysningene i utgangspunktet ble delt for. De har også fullt ansvar for enhver tredjepart som kan være involvert i behandlingen av brukerens personopplysninger. Personopplysninger deles kun i forbindelse med at vi leverer Vektklubb sine tjenester til deg. Behandlingsansvarlige som vi deler personopplysninger når vi leverer våre tjenester er samarbeidspartnere slik som Klarna.

Overføring av data utenfor EU/EØS

Når Schibsted er behandlingsansvarlig og benytter databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS, gjør vi det kun i de tilfeller der  

Oppbevaring av data

Schibsted har en generell regel om at vi bare beholder brukerens personopplysninger så lenge som vi må for å utføre formålet personopplysningene ble innhentet for. Vi må ha kommunisert disse formålene til våre brukere og vi må kunne påvise at vi har et relevant behandlingsgrunnlag før behandlingen starter.

Når vi leverer Vektklubb sine tjenester gjelder de følgende oppbevaringsreglene:

 1. Vi lagrer atferds- og tekniske data for produktforbedring- og utvikling, analyse og innsikt, sikkerhetslogger og for å måle ytelsen og stabiliteten til våre tjenester i 18 måneder eller mindre. Nødvendigheten av å oppbevare atferds- og tekniske data for produktutviklingsformål, analyse og statistikk i 18 måneder er begrunnet i behovet for å kunne analysere brukertrender over en årssyklus gitt de endringer i bruk som gjentas på sesongbasis og for å være i stand til å analysere brukertrender over en full årssyklus og for å sikre at tilstrekkelig historisk data er lagret. Sistnevnte er nødvendig for å se trender i bruk på tvers av våre produkter.
 2. Vi lagrer interaksjoner med kundeservice i 3,5 år for å kunne tilby en høykvalitets kundetjeneste der vi kan ta tidligere historikk og bruk av Vektklubb sine tjenester i betraktning.  
 3. Sikkerhetslogger, inkludert IP-adresse, lagres i 18 måneder (primært i IP-adresse format) for å muliggjøre oppdagelse av uautorisert tilgang til våre systemer fra steder som er utenfor normen. IP-adressene som behandles for formålet å levere tjenestene (teknisk) slettes umiddelbart etter at formålet med deres innsamling og behandling er oppfylt for å levere den relevant funksjonaliteten.
 4. Vi lagrer profilinformasjon knyttet til brukeres Schibsted-konto så lenge brukeren har et aktivt abonnement eller så lenge de bruker kontoen til å få tilgang til en våre tjenester de tre siste årene. Brukerprofiler som har vært inaktive i 3 år eller mer vil bli slettet. Tidsrammen på tre år er nødvendig for å tilby en rimelig tid for brukeren til å returnere hvor profilinformasjonen deres fremdeles eksisterer slik at brukeren får en god brukeropplevelse. Kjøp og betalinger, ordrer og finansiell informasjon lagres så lenge brukeren er en Schibsted account bruker og videre i henhold til lovpålagte krav som stilles til vår virksomhet (feks krav etter bokføringsloven).
 5. Kunder kan kontaktes med markedsføring via deres epost så lenge de er i et kundeforhold med Vektklubb, hvilket betyr at vi ikke kontakter medlemmer som ikke har hatt et vektprogram medlemskap det siste året. Via markedsføring kan vi nå ut med informasjon om våre tjenester og være en relevant leverandør av vektprogram.
 6. Vi lagrer brukergenerert innhold, inkludert poster på Vektklubb sitt forum og kundetilbakemeldinger så lenge brukeren har en konto. Navnet til brukeren fjernes fra forumsposten når en brukerkonto slettes. Spørreundersøkelser og brukertester slettes etter 18 måneder.
 7. Vi lagrer særlige kategorier av personopplysninger (helsedata) som brukeren frivillig har registrert, inkludert informasjon om

type vektprogram/medlemskap og diettype, vekt, BMI, kroppsmål, høyde, vektmål og data om hvorvidt brukeren når sine vektmål, data om mat- og drikkeinntak, data om fysisk aktivitet og andre typer helsedata brukeren registrerer så lenge brukeren har et aktivt medlemskap. Informasjonen slettes når medlemskapet har vært inaktivt i 24 måneder. Vi beholder informasjonen i 24 måneder ettersom vi opplever at mange brukere returnerer til tjenesten og at vi dermed kan sørge for at brukerne fremdeles har tilgang til tidligere logget data, favorittoppskrifter også videre innenfor denne tidsrammen. Vi lagrer de samme dataene i 18 måneder for produktforbedring og -utviklingsformål. Som nevnt ovenfor er nødvendigheten av å oppbevare atferds- og tekniske data for produktutviklingsformål, analyse og statistikk i 18 måneder er begrunnet i behovet for å kunne analysere brukertrender over en årssyklus gitt de endringer i bruk som gjentas på sesongbasis og for å være i stand til å analysere brukertrender over en full årssyklus og for å sikre at tilstrekkelig historisk data er lagret.  Sistnevnte er nødvendig for å se trender i bruk på tvers av våre produkter.

8.         Vi lagrer data om bedriftskunder og partnere, inkludert informasjon om rolle, kontaktinformasjon og relatert kontraktsinformasjon, i 12 måneder. Informasjonen slettes basert på at det ikke har vært noen aktivitet de siste 12 månedene. Du finner mer informasjon om Schibsted’s behandling av B2B data i Schibsted sin personvernerklæring for behandling av data om kunder og partnere.

Innenfor for vår legitime interesse skaper vi anonymiserte datasett for statistikk- og analyseformål. Siden slike data ikke er egnet til å identifisere enkeltpersoner, har vi heller ikke noen bestemte lagringsperioder for data som behandles for statistikk- og analyseformål.

Vår bruk av informasjonskapsler (“cookies”), piksler og lignende teknologier

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker vår tjeneste, applikasjon, meldingssystemer (slik som epost) og verktøyer vil vi eller våre partnere kunne bruke cookies, piksler eller andre lignende teknologier for å lagre informasjon. Informasjonen lagres for ulike formål, inkludert for analyse og statistisk produktutvikling, rapporteringsformål, måling av ytelse, leveranse av funksjonaliteter, personalisering og markedsføring. Bruk av cookies, piksler og lignende teknologier er regulert i den nasjonale implementeringen av e-personverndirektivet i Norge (“ePrivacy-direktivet” 2002/58/EF implementert i Lov om elektronisk kommunikasjon LOV-2003-07-04-83).

Hva er cookies, piksler og lignende teknologier?

Som de fleste internett baserte leverandører bruker vi teknologier som er små datafiler plassert på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon (en “Enhet”) og som muliggjør at vi kan lagre bestemt informasjon hver gang du besøker eller interagerer med våre nettsteder, tjenester, applikasjoner, meldingssystemer og verktøyer.

Typene cookies, piksler og andre tilsvarende teknologier som brukes på våre sider vil kunne variere fra gang til gang. For mer generell informasjon om cookies og lignende teknologier kan du gå til allaboutcookies.org. 

Vi har laget en kort oversikt over terminologier og definisjoner for å hjelpe deg med å bedre forstå vår cookie-erklæring og vår bruk av slike teknologier:

Cookies: Små tekstfiler (typisk bestående av bokstaver og numre) som er plassert i minnet til nettleseren din eller enheten du bruker til å besøke et nettsted eller til å vise en melding. Cookies muliggjør at et nettsted kan gjenkjenne en spesifikk enhet eller nettleser. Det finnes flere typer av cookies:

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved å bruke verktøyer som er tilgjengelige i de fleste nettlesere. De ulike nettleserne tilbyr ulike alternativer for å deaktivere muligheten til å lagre cookies.

Piksler: små grafiske bilder (også kjent som "pikseltagger" eller “lokale GIF-er”) som kan være inkludert på våre nettsteder, tjenester,  applikasjoner, meldingssystemer og verktøy. Piksler kan brukes for flere ulike formål, inkludert måling av effektiviteten på våre nettsteder, måling av antall besøkende på våre nettsteder og for å forstå hvordan besøkende navigerer på nettstedene våre. Eksempelvis muliggjør piksler at vi kan spore om du har åpnet e-poster og om du har klikket på lenker når vi sender deg e-poster. Dette gjør at vi kan måle hvor godt kampanjer presterer samt at vi kan forbedre oss og våre funksjoner.

SDK-er og mobil identifikatorer: når du bruker tjenester på mobilenheten din gjøres sporing teknisk sett på en annen måte enn i en nettleser. Mobilapplikasjoner kan inkludere SDKs (software development kits) som samler inn data om din enhet og din bruk av applikasjonen. SDK-er brukes typisk til å tillate en tredjeparts-funksjonalitet i applikasjonen, slik som betaling. Operative mobilsystemer (eksempelvis Apple iOS og Android) lager også mobile identifikasjoner for din enhet, og som i enkelte situasjoner kan brukes som en unik identifikator for å samle inn data om dine handlinger og bruk av applikasjonen. Du kan kontrollere bruken av identifikatorer som gjøres av den aktuelle plattformen via innstillingene på din enhet.

Lignende teknologier for lagring av informasjon: teknologier som lagrer informasjon i nettleseren din eller på enheten din og som bruker lokale enheter og lokal lagring, slik som flash cookies, HTML 5 cookies og andre metoder. Disse teknologiene kan operere på tvers av alle nettleserene dine. I noen tilfeller vil ikke bruken av disse teknologiene kunne kontrolleres i nettleseren og det kreves spesielle verktøy for å kunne kontrollere bruken. Vi bruker disse teknologiene til å lagre informasjon for å sørge for at kontoen din er sikker, eller for å avdekke irregulariteter ved bruk av nettsteder slik at vi kan forhindre uautorisert tilgang til din konto. Disse teknologiene brukes også for å vurdere ytelsen til nettstedene, tjenestene, applikasjonene eller verktøyene våre.

Vi vil bruke begrepene “cookies” eller “lignende teknologier” om hverandre i vår cookie policy når vi referer til enhver teknologi som brukes for å lagre data i din nettleser eller på din enhet, eller som brukes for å samle inn informasjon for å identifisere deg, som beskrevet ovenfor.

 

Ditt valg og bruk av cookies og lignende teknologier

På våre nettsteder tilbyr vi visse funksjoner, tjenester, applikasjoner og verktøy som kun er tilgjengelige dersom vi bruker teknologiene som er nevnt ovenfor.  Samtykke til cookies gis gjennom innstillingene i nettleseren som angitt i e-personverndirektivet i Norge. Cookies kan ofte blokkeres i innstillingene til nettleseren din eller på din mobile plattform. Dersom sporing er deaktivert i nettleseren kan det innebære at enkelte funksjoner på våre nettsteder ikke kan brukes. For eksempel vil vi kunne be deg oftere om å skrive inn passordet ditt når du besøker våre nettsteder.

Innstillingene for samtykke til bruk av cookies i nettleseren kontrollerer bruken av cookies og lignende teknologier på den spesifikke tjenesten du bruker. Vi tilbyr imidlertid også flere innstillinger for innloggede brukere som gir brukerne muligheten til å definere hvordan data om dem brukes (eksempelvis for produktutvikling- eller markedsføringsformål) på tvers av Schibsted sitt økosystem med merkevarer.

Vår bruk av teknologiene nevnt ovenfor faller inn under følgende generelle kategorier

 1. Helt nødvendig: Vi bruker cookies eller lignende teknologier som er nødvendige for å drifte nettstedene, applikasjonene, tjenestene og verktøyene våre. Dette inkluderer teknologier som muliggjør at du har tilgang til nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene våre, og som er nødvendige for å forhindre uautorisert bruk av tjenestene og som forbedrer sikkerheten. I tillegg kan dette være teknologi som muliggjør at du kan bruke våre funksjoner, slik som shopping, lagrede søk eller lignende;
 2. Analyse og produktutvikling: Vi bruker cookies eller andre lignende teknologier som er nyttige for å kunne vurdere ytelsen til nettstedene, applikasjonene, tjenestene og verktøyene våre, inkludert som en del av vårt analytiske arbeid med å forstå hvordan besøkende bruker nettstedene våre eller med å forbedre innholdet på nettstedene, applikasjonene, tjenestene og verktøyene;
 3. Personalisering: Vi bruker cookies eller lignende teknologier som muliggjør at vi kan tilby deg forbedret funksjonalitet når du bruker nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene våre. Dette vil kunne inkludere å identifisere deg når du logger inn på våre nettsteder eller å huske dine oppgitte preferanser, interesser og hva du tidligere har sett på og besøkt, slik at vi kan forbedre innholdet vi viser deg når du besøker oss;
 4. Markedsføring: Vi bruker cookies eller andre lignende teknologier til å tilpasse markedsføring i ulike kanaler slik som e-posteller in-app meldinger basert på dine interesser og bruk av våre tjenester. Vi vil også kunne bruke cookies eller andre lignende teknologier for å måle og analysere resultatene av vår markedsføring, både markedsføring via våre kanaler og via markedsføring/annonser på Meta Plattformer (Facebook) og Google, for å forstå hvordan vi kan forbedre markedsføringen;

Via denne lenken finner du oversikter over første- og tredjepartscookiene på nettstedene til de ulike merkevarene under Schibsted Norge sitt behandlingsansvar, inkludert formålene med cookiene. Partnere som er oppført på oversiktene og som behandler data for eksempelvis markedsføring-, analyse- og produktutviklingsformål, er som regel databehandlere. Partnere som behandler cookies for annonseformål er som regel behandlingsansvarlige. I cookie-oversiktene finner du også informasjon om cookienes levetid. 

Bruken av tredjepartsteknologier er ikke fullt ut kontrollert av oss selv om disse teknologiene brukes via våre tjenester for å lagre og samle inn data. Tredjepartene som opptrer som behandlingsansvarlige for personopplysninger vil publisere sine egne relevante erklæringer om sin behandling av personopplysninger.

Dine rettigheter som bruker og som den registrerte personen

Brukere har juridisk definerte rettigheter knyttet til deres personopplysninger. Schibsted er forpliktet til å bistå brukerne med å få tilgang til og utøve disse rettighetene. Tabellen under viser deg som bruker dine rettigheter og hvordan du kan få tilgang til dem. Schibsted har som mål å besvare enhver henvendelse relatert til disse rettighetene så raskt som mulig, og alltid innen 30 kalenderdager.

Rettigheter som bruker eller registrert

Hvordan få tilgang

Mer informasjon

Retten til å bli informert

Schibsted jobber for full åpenhet om all behandling av personopplysninger. Informasjon om Vektklubb sin behandling av personopplysninger gis i denne personvernerklæringen og i alle dokumenter koblet til den. Schibsted har også en generell personvernerklæring som dekker alle andre tjenester under Schibsted sitt behandlingsansvar. Vi vil fortløpende gi tilgang til relevant informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i våre brukergrensesnitt, slik at våre brukere er fullt klar over hva vi gjør med deres opplysninger.

I tillegg vil vi gi informasjon om og opplæring i bestemte typer behandling vi gjør.

Personvernerklæringen vises i alle våre tjenester. Vi vil også gjøre den tilgjengelig når vi innhenter informasjon fra enkeltpersoner og i andre sammenhenger hvor vi mener brukere kan dra nytte av eller forvente å finne denne informasjonen.

Retten til tilgang / retten til dataoverføring

Brukere har tilgang til en fullstendig elektronisk kopi av alle personopplysninger Schibsted Norge har om dem, inkludert personopplysninger samlet inn gjennom Vektklubb sine tjenester, via brukergrensesnittet i Schibsted-konto.

Brukere i Norge har tilgang til brukergrensesnittet for administrering i sin Schibsted-konto.

Retten til retting

Brukeren kan når som helst rette på og oppdatere profilinformasjon ved å gå inn på sin Schibsted-konto.

Dersom en bruker tror vi oppbevarer annen informasjon om dem som trenger å rettes, bør de kontakte personvernteamet hos Schibsted.

Brukere i Norge har tilgang til brukergrensesnittet for administrering i sin Schibsted-konto.

Brukere i Norge kan kontakte personvernteamet hos Schibsted med dette skjemaet

Retten til sletting

En bruker kan når som helst be om sletting av de personopplysningene om dem som Schibsted Norge har lagret, inkludert personopplysninger samlet inn gjennom Vektklubb sine tjenester. Det gjør de ved å logge inn på sin Schibsted-konto. Brukere som ikke logger inn kan anonymisere (og dermed faktisk slette) sine personopplysninger ved å slette informasjonskapsler (cookies) i nettleseren eller slette Schibsted-appen fra sin mobile enhet.

Vi bemerker at det i visse tilfeller vil være nødvendig for oss å beholde særskilte opplysninger etter at en bruker har bedt om sletting, av hensyn til rettslige forpliktelser eller for å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet og misbruk av tjenestene våre.

Brukere i Norge har tilgang til brukergrensesnittet for administrering i sin Schibsted-konto.

Retten til å begrense behandling og retten til å nekte behandling

En bruker kan si nei til behandling av deres personopplysninger på følgende måter:

- de kan endre sine valg for bruk av personopplysninger til produktforbedring, til markedsføring, kundeservice og for kommunikasjon som nyhetsvarsler, nyhetsbrev og e-post via innstillingssidene til tjenesten eller tjenestene de benytter.

Brukere kan også kontakte Schibsteds personvernteam og be om begrensning eller nekte enhver annen type behandling. Mer informasjon om dine rettigheter til begrensning av behandling finner du på Datatilsynets sider om emnet.

Innstillinger for behandling av personopplysninger i Vektklubb finner du her.

Brukere i Norge kan kontakte personvernteamet hos Schibsted med dette skjemaet

Retten til å hindre automatiske avgjørelser som har juridiske eller lignende følger.

Schibsted Norge og Vektklubb tar ikke automatiske avgjørelser om våre brukere som har noen juridiske eller lignende følger.

Hvis du har bekymringer om mulige automatiske avgjørelser som du tror berører deg på en juridisk eller lignende måte, vennligst kontakt personvernteamet hos Schibsted med dette skjema.

I tillegg til brukerkontrollene beskrevet ovenfor, kan du også kontrollere visse behandlingsaktiviteter som  vi utfører direkte i Vektklubb-appen på telefonen din. Dette inkluderer muligheten til å slå av og på push-varsler. Vi bemerker at dette vil påvirke muligheten for å motta personlige notifikasjoner.

Barns personvern

Aldersgrensen for å å bli medlem hos Vektklubb er 18 år og vi ønsker ikke å behandle eller samle inn personopplysninger om individer under 18 år.

Hvis barn likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet og når det er nødvendig. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.

Kontakte Schibsted, personvernansvarlig eller sende klage til Datatilsynet

Schibsted og Vektklubb tar personvernet til våre brukere på alvor. Hvis du har et spørsmål eller ønsker å klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernteamet hos Schibsted, inkludert Schibsted sitt personvernombud,  med dette kontaktskjemaet. Schibsted forplikter seg på å svare på henvendelser så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med våre personverntjenester eller med vår behandling av personopplysninger, kan du når som helst henvende deg til relevante myndigheter, i de fleste tilfeller Datatilsynet i Norge eller, for behandling relatert til informasjonskapsler (cookies), til NKOM.

For enklere henvendelser anbefaler vi på det sterkeste at du benytter Schibsteds nettbaserte kontoverktøy for å få tilgang til informasjon / be om overføring og be om sletting, og rette feil i din Schibsted-kontoprofil.

Du kan også når som helst endre valgene dine for de vanligste aktivitetene Schibsted bruker din informasjon til via innstillingssidene hos Vektklubb. Hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til å benytte disse innstillingene eller verktøyene i Schibsted-kontoen, eller ønsker å begrense eller nekte behandling direkte, bør du bruke dette nettbaserte kontaktskjemaet for å ta kontakt med Schibsteds personvernteam.

Kontaktinformasjon til Schibsted Norge AS:

Schibsted Norge AS

Org.nr.  996 334 767

Postboks 490 Sentrum

0105 OSLO