Personvern- og cookie-erklæring

Schibsted som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Å berike menneskers dagligliv gjennom produkter og tjenester er selve kjernen i Schibsteds forretningsdrift. Vi har en rekke ulike nettsteder, produkter og tjenester, og benytter informasjon på tvers av disse for å leve opp til dette hovedmålet - alt under Schibsted sin kontroll og behandlingsansvar. Å behandle personopplysninger på en sikker måte, slik at vi kan oppnå og beholde tillit hos våre brukere, er av høyeste viktighet for oss.

Vi verdsetter personvernet til våre brukere høyt. Vi vet også at å benytte personopplysninger er grunnleggende for å kunne levere produktene og tjenestene som våre kunder og brukere forventer. Bruk av data på tvers av Schibsted innebærer at data brukes og deles på tvers av våre nettsider og merkevarer. Dette gjør vi for å optimalisere produktene og tjenestene vi tilbyr. Vi ønsker å være fullstendig åpne og tydelige om vår behandling av personopplysninger, og forplikter oss til å alltid finne den rette balansen mellom personvern og kommersielle interesser.

Personopplysninger brukt til journalistiske formål blir kontrollert av den enkelte den enkelte avis eller magasin.Du finner deres kontaktinformasjon på nettsiden til hver enkelt organisasjon, f.eks. vg.no.

Dette dokumentet gir deg et sammendrag av hvilke opplysninger vi innhenter, hvorfor vi innhenter dem, hvem de kan bli delt med og hvordan du kan utøve dine rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om Schibsteds behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Schibsted sitt Privacy Team via dette kontaktskjemaet. Vi lover å besvare alle henvendelser innen 30 dager.

Du kan når som helst rette eventuelle bekymringer eller klager til den nasjonale personvernmyndigheten Datatilsynet.

Formålene Schibsted bruker dine personopplysninger til

For våre produkter og tjenester, bruker vi i Schibsted hovedsakelig dine personopplysninger til følgende formål:

Ved å følge denne linken finner du en detaljert oversikt over

Schibsted legger også til rette for at brukere har kontroll over sine data og du kan foreta personvernvalg  på alle våre tjenester. Derfor kan du selv bestemme hvordan dine data brukes til bl.a. markedsføring og annonsering, eller for å tilpasse innholdet vi viser til deg, på våre sider for personvernvalg. Disse innstillingene gjelder både på individuelle sider og tvers av alle våre sider.

Kategoriene med personopplysninger som Schibsted behandler

I tabellen nedenfor ser du kategoriene med personopplysninger som Schibsted innhenter og kildene vi henter dem fra.

 

Personopplysningskategori

Beskrivelse

Kilde

Grunnleggende profilinformasjon

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og andre opplysninger som du legger til profilen din. I noen tilfeller er det nødvendig å registrere fødselsnummer på markedsplassene.

Direkte fra brukeren når det lages eller oppdateres en Schibsted-konto og, hvis aktuelt, fra andre kontosider i Schibsted-familien eller fra sider der du kan abonnere på nyhetsbrev. I noen tilfeller bruker vi tredjepartskilder, som Bisnode, for å sjekke og komplettere profilinformasjon.

Kontoinformasjon

Kontoaktivitet (f.eks. abonnering eller avbestilling av et abonnement), personverninnstillinger, henvendelser til brukerstøtte, sikkerhetsdata for kontoen (f.eks. passord).

Direkte fra brukeren, via registrert samhandling med medarbeidere i kundetjenesten og via verktøy for sporing av individuell brukeratferd.

Betaling og finansiell informasjon

Kjøpshistorikk og detaljer, betaling til forfall og mottatt betaling, betalingsmetode (f.eks. betalingskortinformasjon bankinformasjon), kundedemografisk informasjon

Direkte fra brukeren, via registrert betalingsaktivitet og via tredjepart, som Bisnode, for informasjon om kundedemografi.

Informasjon vi mottar fra andre

Informasjon i form av Brukergenerert innhold, tips, varsler, forespørsler og tilbakemeldinger. I noen tilfeller tilfeller berikes også Brukergenerert innhold fra tredjeparter (f.eks. kredittvurderinger når du søker om lån via våre tjenester).

Offentlige eller private virksomheter og andre brukere av våre tjenester.

Brukergenerert innhold

Kommentarer på nyhetsartikler, handlinger og svar på konkurranser, innhold generert i nettbaserte spill (f.eks. fantasifotball) samt brukeromtaler og vurderinger. Vi samler også inn tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelser og legger til rette for brukervurderinger og -omtaler på noen av våre tjenester. På markedsplassene kan brukere sende meldinger til hverandre, og det samles også inn informasjon om annonser som legges ut av brukere samt jobbsøknader og jobbrelatert informasjon (CV mv.).

I Vektklubb er det mulig å opprette et vektprogram og logge mat- og drikkeinntak samt aktivitet, ved å registrere opplysninger om vekt, høyde, kroppsmål, BMI, mat- og drikkeinntak og fysisk aktivitet. Vektklubb-brukere kan også overføre data fra Google Fit applikasjonen, inkludert opplysninger om fysisk aktivitet (steg, forbrente kalorier og treningsøkter), til sin Vektklubb applikasjon.

Direkte fra brukeren / applikasjoner som brukeren har integrert med Schibsted applikasjon.

Samarbeidspartnere (f.eks. offentlige registre).

Atferdsmessig og teknisk informasjon

Enhetsidentifikatorer, informasjonskapsel-identifikatorer, nettverksadresse-identifikatorer  (IP-adresse), brukerens nettleserhistorikk og lese- og handlingshistorikk (klikk og innhold fra brukere). Vi samler også inn metadata om hvordan tjenestene våre brukes, slik som når en annonse opprettes og legges ut eller når en e-post blir åpnet og lest.)

Direkte fra brukeren eller fra brukerens enhet.

Posisjonsdata

GPS-data og IP-adresser knyttet til posisjonsdata.

Direkte fra brukeren eller fra brukerens enhet.

Antagelser om våre brukere

Slutninger om interesser og brukerpreferanser, sannsynlige plasseringer og sannsynlig demografi. 

Våre antagelser om brukeradferd og teknisk informasjon vurdert over tid, samt fra grunnleggende profilinformasjon.

Informasjon om reklame-effektivitet

Tilfeller av reklamevisning, hyppighet, varighet og brukers interaksjon med reklamen.

Direkte fra brukerens interaksjon med reklameinnhold vist på nettsiden eller i appen.

Business-2-Business kundeopplysninger

Vi innhenter informasjon om rolle, kontaktinformasjon og relatert kontraktsinformasjon fra våre bedriftskunder og kontaktpersoner der.

Direkte fra brukeren i deres kontakt med representanter for Schibsted.

Hvordan dine personopplysninger deles med andre

Når Schibsted behandler personopplysninger deler vi noen ganger opplysningene med andre parter. Disse andre partene er enten

eller

Vi sørger for å ha en oppdatert liste med selskaper som deler nærmere bestemte data med, er offentlig tilgjengelig.  Du finner listen og flere detaljer vår side om Datamottakere og tredjepartbehandlere.

I tillegg kan vi på forespørsel eller på eget initiativ dele opplysninger med offentlige myndighetsorganer som Skatteetaten, Tolletaten, Politiet og Mattilsynet. Dette kan være informasjon om annonse- og meldingshistorikk. I noen tilfeller vil vi også dele relevante opplysninger med brukere av markedsplassene våre når de ønsker bistand i forbindelse med konfliktløsning i saker hvor vi har relevant informasjon eller saker som gjelder falske annonser mv.

Vi ønsker også å bistå vitenskapelige forsknings- og utviklingsprosjekter med data og innsikt fra våre tjenester. I slike tilfeller vil vi imidlertid sørge for at opplysningene ikke inneholder identifiserbare personopplysninger.

Overføring av data utenfor EU/EØS

Når Schibsted er behandlingsansvarlig og benytter databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS, gjør vi det kun i de tilfeller der

Du kan lese mer detaljert informasjon på vår side om Datamottakere og tredjepartsbehandlere.

Oppbevaring av data

Schibsted har en generell regel om at vi bare beholder brukerens personopplysninger så lenge som vi må for å utføre formålet personopplysningeneble innhentet for. Vi må ha kommunisert disse formålene til våre brukere og vi må kunne påvise at vi har et relevant behandlingsgrunnlag før behandlingen starter.

Innenfor Schibsted har vi etablert fem overordnede regler som utgangspunkt for våre lagringsperioder:

  1. Vi lagrer data knyttet til brukeres atferd og interesser samt teknisk data (f.eks. IP-adresse) for å vise tilpasset reklame (Schibsteds annonsetjenester) i 30 dager eller mindre.
  2. Vi lagrer atferds- og teknisk data for produktforbedring- og utvikling, måle effekten av reklameannonser, personalisert innhold, sikkerhetslogger og for å måle ytelsen og stabiliteten til våre tjenester i 18 måneder eller mindre. For statistikk- og analyseformål oppbevarer vi slike data i 36 måneder.  
  3. Vi lagrer data om brukeres atferd og interesser samt teknisk data for å markedsføre Schibsteds egne tjenester i 15 måneder eller mindre.
  4. Posisjonsdata lagres for reklame (Schibsteds annonsetjenester), markedsføring av Schibsteds egne tjenester eller for å tilby lokale innholdsfunksjoner i 30 dager eller mindre. For produktutviklingsformål lagrer vi slike posisjonsdata i maksimalt 125 dager.
  5. Vi lagrer profilinformasjon knyttet til brukeres Schibsted-konto så lenge brukeren har et aktivt abonnement eller så lenge de bruker kontoen til å få tilgang til en våre tjenester.

Innenfor for vår legitime interesse skaper vi anonymiserte datasett for statistikk- og analyseformål. Siden slike data ikke er egnet til å identifisere enkeltpersoner, har vi heller ikke noen bestemte lagringsperioder for data som behandles for statistikk- og analyseformål.  Dersom du ønsker å vite mer om grunnlaget om de ulike lagringsperiodene som vi har etablert for våre behandlingsaktiviteter, så kan du lese mer om dette  vår side om Retningslinjer for oppbevaring av data.

Dine rettigheter som bruker og som den registrerte personen

Brukere har juridisk definerte rettigheter knyttet til deres personopplysninger. Schibsted er forpliktet til å bistå brukerne med å få tilgang til og utøve disse rettighetene. Tabellen under viser deg som bruker dine rettigheter og hvordan du kan få tilgang til dem. Schibsted har som mål å besvare enhver henvendelse relatert til disse rettighetene så raskt som mulig, og alltid innen 30 kalenderdager.

Rettigheter som bruker eller registrert

Hvordan få tilgang

Mer informasjon

Retten til å bli informert

Schibsted jobber for full åpenhet om all behandling av personopplysninger. Informasjon publiseres i denne personvernerklæringen og i alle dokumenter koblet til den. Vi vil fortløpende gi tilgang til relevant informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i våre brukergrensesnitt, slik at våre brukere er fullt klar over hva vi gjør med deres opplysninger.

I tillegg vil vi gi informasjon om og opplæring i bestemte typer behandling vi gjør. Det inkluderer våre sider om databehandling for tilpass et reklame.

Personvernerklæringen vises i alle våre tjenester. Vi vil også gjøre den tilgjengelig når vi innhenter informasjon fra enkeltpersoner og i andre sammenhenger hvor vi mener brukere kan dra nytte av eller forvente å finne denne informasjonen. Personvernerklæringen er også tilgjengelig fra denne permanente koblingen, der finner du også tidligere versjoner.

Retten til tilgang / retten til dataoverføring

Brukere har tilgang til en fullstendig elektronisk kopi av alle personopplysninger Schibsted Norge har om dem, via brukergrensesnittet i Schibsted-konto.

Brukere i Norge har tilgang til brukergrensesnittet for administrering i sin Schibsted-konto.

Retten til retting

Brukeren kan når som helst rette på og oppdatere profilinformasjon ved å gå inn på sin Schibsted-konto.

Dersom en bruker tror vi oppbevarer annen informasjon om dem som trenger å rettes, bør de kontakte personvernteamet hos Schibsted.

Brukere i Norge har tilgang til brukergrensesnittet for administrering i sin Schibsted-konto.

Brukere i Norge kan kontakte personvernteamet hos Schibsted med dette skjemaet

Retten til sletting

En bruker kan når som helst be om sletting av de personopplysningene om dem  som Schibsted Norge har lagret. Det gjør de ved å logge inn på sin Schibsted-konto. Brukere som ikke logger inn kan anonymisere (og dermed faktisk slette) sine personopplysninger ved å slette informasjonskapsler (cookies) i nettleseren eller slette Schibsted-appen fra sin mobile enhet.

Vi bemerker at det i visse tilfeller vil være nødvendig for oss å beholde særskilte opplysninger etter at en bruker har bedt om sletting, av hensyn til rettslige forpliktelser eller for å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet og misbruk av tjenestene våre.

Brukere i Norge har tilgang til brukergrensesnittet for administrering i sin Schibsted-konto.

Retten til å begrense behandling og retten til å nekte behandling

En bruker kan si nei til behandling av deres personopplysninger på følgende måter:

- de kan endre sine valg for ulike former for tilpasset reklame

- de kan endre sine valg for bruk av personopplysninger til produktforbedring, til markedsføring, kundeservice og for kommunikasjon som nyhetsvarsler, nyhetsbrev og e-post via innstillingssidene til tjenesten eller tjenestene de benytter.

Brukere kan også kontakte Schibsteds personvernteam og be om begrensning eller nekte enhver annen type behandling. Mer informasjon om dine rettigheter til begrensning av behandling finner du på Datatilsynets sider om emnet.

Innstillinger for målrettet reklame finnes her.

Ansvarlig for annen behandling er:

- VG

- Aftenposten

- Bergens Tidende

- Stavanger Aftenblad

- Fædrelandsvennen

Andre nyhetstjenester har siden med innstillinger lett tilgjengelig i menyen.

Brukere i Norge kan kontakte personvernteamet hos Schibsted med dette skjemaet.

Retten til å hindre automatiske avgjørelser som har juridiske eller lignende følger.

Schibsted Norge tar ikke automatiske avgjørelser om våre brukere som har noen juridiske eller lignende følger.

Hvis du har bekymringer om mulige automatiske avgjørelser som du tror berører deg på en juridisk eller lignende måte, vennligst kontakt personvernteamet hos Schibsted med dette skjema.

I tillegg til brukerkontrollene beskrevet ovenfor, kan du også kontrollere visse behandlingsaktiviteter som  vi utfører i appene til tjenestene våre, direkte på telefonen din. Dette inkluderer muligheten til å slå av og på push-varsler og kontrollere overføring av lokasjonsdata til tjenester som bruker slike data. Vi bemerker at dette vil påvirke muligheten for å motta personlige meldinger- og annonser.

Bruk av informasjon til journalistiske formål

Schibsteds mediehus behandler personopplysninger for journalistiske formål. Av hensyn til ytringsfriheten og informasjonsfriheten er det store deler av personvenregelverket som ikke gjelder for behandling av personopplysninger for journalistiske formål. Schibsted sine mediehus har sterkt fokus på informasjonssikkerhet og å oppfylle de kravene som gjelder deres virksomhet, og oppfyller de kravene som gjelder for deres redaksjonelle virksomhet. Personopplysninger fra din Schibsted-konto og/eller atferdsdata Schibsted Norge samler om deg, vil ikke brukes til journalistiske formål.

Barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder.

Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, eksempelvis ved å legge ut annonser, vil vi vurdere å slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet og når det er nødvendig. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.

Kontakte Schibsted, personvernansvarlig eller sende klage til Datatilsynet

Schibsted tar personvernet til våre brukere på alvor. Hvis du har et spørsmål eller ønsker å klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernteamet hos Schibsted, inkludert Schibsted sitt personvernombud,  med dette kontaktskjemaet. Schibsted forplikter seg på å svare på henvendelser så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med våre personverntjenester eller med vår behandling av personopplysninger, kan du når som helst henvende deg til relevante myndigheter, i de fleste tilfeller Datatilsynet i Norge  eller, for behandling relatert til informasjonskapsler (cookies), til NKOM.

For enklere henvendelser anbefaler vi på det sterkeste at du benytter Schibsteds nettbaserte kontoverktøy  for å få tilgang til informasjon / be om overføring og be om sletting, og rette feil i din Schibsted-kontoprofil.

Du kan også når som helst endre valgene dine for de vanligste aktivitetene Schibsted bruker din informasjon til via innstillingssidene på hver av tjenestene. For innstillinger for reklame kan du bruke bruke dette verktøyet.Hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til å benytte disse tjenestene, eller ønsker å begrense eller nekte behandling direkte, bør du bruke dette nettbaserte kontaktskjemaet  for å ta kontakt med Schibsteds personvernteam.

Kontaktinformasjon til Schibsted Norge AS:

Schibsted Norge AS

Org.nr.  996 334 767

Postboks 490 Sentrum

0105 OSLO

Les mer:

Formålene med databehandling og de juridiske grunnlagene – all informasjon – Schibsted Norge/Sverige:

https://info.privacy.schibsted.com/no/processing-purposes-and-legal-bases-full-details-schibsted-norge-sverige-norsk/

Regler for oppbevaring av data, Schibsted Sverige og Schibsted Norge – alle detaljer:

https://info.privacy.schibsted.com/no/data-retention-rules-full-details-schibsted-norge-norsk/

Cookies på tjenester fra Schibsted Norge:

https://info.privacy.schibsted.com/no/cookies-pa-tjenester-fra-schibsted-norge/

Datamottakere og tredjepartbehandlere – alle detaljer:

https://info.privacy.schibsted.com/no/data-recipients-and-third-party-data-processors-full-details-norsk/